Minimalen 2005
Hjem / Home

 

Program 2005
 
Fredag 04.03 / Friday
12:00-14:00 Seminar: HDV
14:30 Midtnorsk Filmsenter
15:00 Kosmorama for filmmiljøet
 
13:30 Barnimalen
16:30 Åpning, internasjonalt 1
18:00 Hovedprogram 1
20:00 Phil Mulloy 1
22:00 Norsk 1: Panorama 2004
 
Lørdag 05.03 / Saturday
10:00 Norsk 2:
. . . . . Filmaviser fra Trondheim
12:00 Hovedprogram 2
14:00 Phil Mulloy 2
16:00 Hovedprogram 3
19:00 Ett-minutts-film
21:00 Fest / Party
 
Søndag 06.03 / Sunday
11:00 Norsk 3: Pjotr Sapegin
13:00 Norsk 4: Trier. Knutsen.
15:00 Internasjonalt 2
17:00 Avslutningsforestilling
(18:00 ferdig)
 
Den 17. Minimalen Kortfilmfestival // 4.-6. mars 2005 // Trondheim

 

Norsk 2: Filmaviser fra Trondheim

Lørdag 10:00

Bjørn Sørenssen presenterer lokale filmer fra Trondheim i perioden 1908 - 1951. Materialet er hentet fra en samling filmer oppbevart ved Trondheim kommunale kinematografer som i 1982 ble overført til Norsk filminstitutt, Oslo. På midten av 90-tallet ble det igjen overført til Nasjonalbibliotekets nybygde nitratlager i Mo i Rana og det videre arbeid med samlingen overlatt til lyd- og bildearkivet der. Filmsamlingen omfattet materiale tilbake til 1906 og gjenspeiler en livlig og i stor grad udokumentert filmkultur på lokalt nivå. Dette er ikke noe unikt fenomen for Trondheim, og forskningsfeltet lokal film har i de seneste årene blitt omfattet med interesse innenfor internasjonal filmhistorisk forskning. Bjørn Sørenssen er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap og forsker på nye digitale medier samtidig som han starter opp arbeid rundt arkivfilm fra Trondheim tidlig i forrige århundre.

Bjørn Sørenssen presents local movies from Trondheim in the period 1908 - 1951. This material is collected from cinemas in Trondheim and was transferred to The Norwegian Film Institute in 1982. In the mid nineties it was moved to The National Library in Mo i Rana where it is to be investigated and catalogued. Bjørn Sørenssen is a Professor at the Department of Arts- and Mediastudies at NTNU and is researching new digital media simultaneously with his work on early movies from Trondheim.

Her får du se tidlige gatebilder fra det gamle Trondhjem, bl.a. en kjøring med kamera montert foran på trikken over Bakke bru en gang før 1910 og filmopptak fra restaureringsarbeidet ved Nidarosdomen på 20-tallet.

You will see early street images from the old Trondheim, among other things a tram tour with a front mounted camera from before 1910 and coverage of the Nidarosdomen Church restoration in the twenties.

Vi får også møte Trondheims befolkning i finstasen på promenade opp og ned Kongens gate til tonene av Divisjonsmusikken en lørdags ettermiddag på 20-tallet.

We also get to meet the population of Trondheim parading in their Sunday best accompanied by the military brass band one Saturday afternoon in the twenties.

Billedmateriale: Trondheim byarkiv.