Norsk versjon Printer friendly  
   
 
Minimalen 2024
 
Home

 
» Catalogue 2024 (pdf)
Screening Schedule 2024
Awards 2024
 
Competitions & Juries
• INT: International Competition
• NOR: Nordic Competition
• Multiplié Dance Film
• Regional Student Competition
• One-minute-films
Special Screenings
• Fokus: Hlynur Pálmason
• Machinima - Beyond Gameplay
• Ugly Animation
• Prosjektor filmproduksjon
• Norwegian Offspring
• Horror: Ramaskrik Presents
• Knowledge & Industry
• Short Film Studies Symposium
• Nordic Shorts Expo
• Short Film Convention
Kids and Youth
• Kids
• Young
• One-minute-films Young
Events
• Opening Screening

• Festival Club

• Award ceremony & screening

 

Volunteers Wanted

Tickets

Map

News

About Minimalen

Next Call for entries

Network membership:
ISFC
Nordic-Baltic Shorts Network
Foreningen norske filmfestivaler
 
Minimalen on Facebook Minimalen on Twitter Minimalen on Instagram Minimalen on TikTok Minimalen on Vimeo Minimalen on Flickr
Instant Twitter updates

 

Archive

Catalogue Archive (Google Drive)

Previous festivals:
  2022 - 2023
  2019 - 2020 - 2021
  2016 - 2017 - 2018
  2013 - 2014 - 2015
  2010 - 2011 - 2012
  2007 - 2008 - 2009
  2004 - 2005 - 2006
  2001 - 2002 - 2003
 
   
 
MULTIPLIÉ 1: INTERNATIONAL COMP. MULTIPLIÉ 2: NORDIC COMP.

MULTIPLIÉ DANCE FILM

DansiT continues the great collaboration with Minimalen Short Film Festival on the dance film program Multiplié Dance Film, established in 2015. The program is based on the unique profile of Multiplié Dance Festival, where art of dance is bent and stretched into new, surprising and engaging forms. After several years of steady rise in local, national, and Nordic contributions, we expanded Multiplié Dance Film with its own Nordic program in 2022.

For this year’s program, DansiT received 299 dance films from all over the world. The selection was made in collaboration with an external artistic committee which this year consisted of dance artists Nina Wollny, Sebastian Tjørstad og Mathias Stoltenberg.

For the sixth time, a Best Film will be selected from the international program, as well as for the third time from the Nordic program. The winners are selected by an external jury of professionals and receive a prize of 1000 euros each.

This year’s jury consists of: Karstein Solli (Dance Artist), Øystein Moe (Director & D.O.P.) and Hanna Fauske (Visual Artist).

Kontakt | Contact:
DansiT Koreografisk senter – Arne-Sigurd Fagerli, e: arnesigurd@dansit.no
More information: www.DansiT.no


MULTIPLIÉ 1: INTERNATIONAL COMPETITION (Total: 88 min.)
NOVA 4 - LØR | SAT 12:00

FRA 2023 | Fic. | 8 min.
Director: Katia Crivellari

OPEN CALL

Sacha skal på en åpen audition for dans. Ingenting går som planlagt; han kommer dit sent, ender opp bak alle andre og kan ikke se noe.

Sacha is going to a dance open call. Nothing is happening as planned, he gets there late, ends up behind everyone and can't see anything.

Camera: Eric Barzman | Script: Katia Crivellari, Iliès Pidzy | Editing: Damien Femy | Cast: Iliès Pidzy, Sophie Froissard, Nathan Metral, Gisèle Worthington, Solène Zantman, Christophe Chêne-Cailleteau, a.o.

Production: Katia Crivellari
Contact: Katia Crivellari, e: Katia.crivellari@outlook.com

CAN 2023 | Mus. | 5 min.
Director: Marlene Millar

OFFERING

En prosesjon satt sammen av bevegelseskunstnere fra ulike felt beveger seg gjennom urbane korridorer, nabolag og grønne områder – en utstrakt samling av nomadiske fortellere forankret i den nære kjennskapen til individuelle og delte opplevelser i samspill.

A procession formed by movement artists from across communities weaves its way through urban corridors, neighbourhoods, green spaces — an uncoiled assemblage of nomadic storytellers anchored in the intimate knowledge of individual and shared experiences in unison.

Choreography: Sandy Silva | Script: Marlene Millar, Sandy Silva | Camera: Zacharie Fay | Cast: Sonia Clarke, David Cronkite, Dominic Desrochers, Omar Motion Carter, Afia Douglas, Issac Endo, a.o.

Production: Marlene Millar, Sandy Silva, Kathy Sperberg
Contact: Marlene Millar, e: marlenemillar@gmail.com
Migration Dance Film Productions Inc Sales Agent

CAN 2022 | Exp. | 7 min.
Director: Cheryl Pagurek

DUALITIES AND PLURALITIES

En utforskning av forholdet mellom individet og den andre. Gjennom individuell- og parbevegelse navigerer danserne gjennom skiftende miljøer og kontrasterende tilstander i en interaktiv video- og lydinstallasjon.

An exploration of relationships between the self and others. Through their individual and partnered movements, the two dancers navigate changing environments and contrasting states of being within an interactive video and audio installation.

Music: Jesse Stewart | Dancers: Shara Weaver, Elizabeth Winkelaar

Contact: Cheryl Pagurek, e: cheryl.pagurek@gmail.com
Groupe Intervention Video Distributor Canada

PRT 2023 | Ani.Exp. | 4 min.
Director: Nelson Fernandes

MOTUS

En kropp i bevegelse. En stop-motion-animasjon som fanger øyeblikkene av unnfangelse, nedbrytning og regenerering på en unik måte. Skapt på et metallark ved bruk av etanol som råmateriale.

A body in motion. A stop-motion animation where conception, degradation and regeneration cohabit in a unique way. A creation on a metal sheet using ethanol as the raw material.

Script: Nelson Fernandes | Sound: Nelson Fernandes, Filipe Santareno

Production: Nelson Fernandes
Contact: Nelson Fernandes, e: impostos@gmail.com
Nelson Fernandes Distributor Portugal All Rights

ESP 2023 | Exp. | 6 min.
Director: Hadi Moussally

TRUTH IS IN THE DETAILS

I et av Mies Van Der Rohes legendariske arkitektoniske mesterverk inviteres du til å fordype deg i en reise av empati mellom mennesker, naturen og menneskets natur. Det utfordrer oppfatningen av sannhet. Uavhengig av om kroppen er i ro eller i bevegelse observerer vi, men ser ikke.

One of Mies Van Der Rohe's legendary architectural masterpieces invites you to dive into a journey of empathy between humans, nature and human nature. It questions the perception of truth. Regardless of whether the body is static or in motion, we watch but don't see.

Choreography: Raphael Miro Holzer | Camera, Editing: Olivier Pagny | Music: Vladimir Kurumilian | Cast: Joel Cojal, Beatriz Cubero Mateo, Raphael Miro Holzer, Hugo Taylor Bragg, Chus Western

Production: h7o7, Raphael Miro Holzer
Contact: Hadi Moussally, e: studio@h7o7.com

USA 2023 | Exp. | 7 min.
Director: Charlotte Griffin

ALL OF US

Ulike dansere deler et skjermrom, vever gjentakelse inn i en fortelling om den menneskelige erfaringen. En oppsamling av hverdagslige objekter omgir sittende duetter, mens fortelleren Gus Solomons jr og danseren Corey Scott-Gilbert innrammer, forstyrrer og gir fremdrift til montasjen.

Dancers across identities coexist within a common screen space transforming repetition into a parable of the human experience. An accumulation of domestic objects surrounds seated duets as the narrator Gus Solomons jr and dancer Corey Scott-Gilbert frame, disrupt, and propel the montage.

Choreography: Charlotte Griffin | Camera: Nic Petry | Composer: Milica Paranosic | Sound: Andrew Moreno | Cast: Gus Solomons jr, Corey Scott-Gilbert | Dancers: Jessica Clay, Terri Clay, Ariel Freedman, Harvest Shira Shiloah, Benjamin Holliday Wardell, Charissa Brun, a.o.

Production: Charlotte Griffin, Johanna Witherby, MiRi Park
Contact: milkleaf, e: milkleafproductions@gmail.com

GBR 2023 | Mus. | 3 min.
Director: Andrew Margetson

ISOLATION

Begrenset i en hvit boks utfører Shay Latukolan en solodans, som et uttryk av temaet 'isolasjon'.

Shay Latukolan performs a solo dance constrained in a white box, expressing the theme of 'isolation'.

Camera: Julian Hohndorf | Music: SiR - Can We Still | Dancer, Choreography: Shay Latukolan

Production: Nicholas Unsworth
Contact: Andrew Margetson, e: andy@margetson.com

DEU 2022 | Exp. | 20 min.
Director: Howool Baek

FOREIGN BODY

Kropper som ikke passer inn i samfunnets rammer blir behandlet som fremmedlegemer og til slutt avvist. I hverdagslige omgivelser i den pulserende Berlin-metropolen forhandler klonene om utestenging, makt og fordommer. Enhver kan være et fremmedlegeme - hvor som helst.

Bodies that do not fit within the framework of society are treated as foreign bodies and are ultimately rejected. In everyday places in the Berlin metropolis, the clones negotiate exclusion, power and prejudice. Anyone could be a foreign body - anywhere.

Choreography: Howool Baek | Camera, Editing, VFX: Marc Poritz | Music: Matthias Erian | Dancers: Nicole Michalla, Lorenzo Savino, Shoko Seki

Production: Howool Baek
Contact: Howool Baek, e: bodies.digital@gmail.com

DEU 2023 | Exp. | 8 min.
Director: Ghazal Ramzani

SELF-PORTRAIT AND OTHER RUINS

En landsforvist danser vender hjem til Qaemshahr, Iran etter sin bestemors plutselige død av Covid. I sitt barndomshjem blir hennes dansekropp et sted for erindring, og avslører ekkoene av utallige liv risset inn i veggene.

An exiled dancer returns home to Qaemshahr, Iran after her grandmothers sudden Covid death. In her childhood home, her dancing body becomes a place of remembrance, revealing echoes of countless lives etched on the walls.

Choreography: Ghazal Ramzani | Script: Ghazal Ramzani | Music: Ella Bergström | Cast: Ghazal Ramzani, Ella Bergström, Niusha Ramzani

Production: Ghazal Ramzani
Contact: Ghazal Ramzani, e: ghazal.ramz@gmail.com

GBR 2022 | Exp. | 20 min.
Director: Rhys Hollis

OMOS

Fire utøvere løfter frem en oversett periode i historien om svarte mennesker ved det skotske kongelige hoffet på 1600-tallet. Gjennom drag, dans, opera og pole dance tar de fortellingen tilbake, i en Shakespare-inspirert skog og ved Stirling Castle. Med tråder fra fortiden rettes blikket mot fremtiden.

Four performers pay homage to an overlooked passage in the history of Black people in the 16th century Scottish royal court. They reclaim the story through drag, dance, opera and pole dance in a Shakespeare-inspired forest and in Stirling Castle, drawing on the past while looking to the future.

Camera: Ambroise Leclerc | Script: Rhys Hollis | Cast: Andrea Baker, Divine Tasinda, Rhys Hollis, Kheanna Walker

Production: Adam Castle
Contact: Sanne Jehoul, e: sanne.jehoul@gmail.com

 

MULTIPLIÉ 2: NORDIC COMPETITION (Total: 85 min.)
NOVA 4 - SØN | SUN 12:00

FIN 2023 | Exp. | 8 min.
Director: Anna Kekkonen

NOORA

Vannet gir Nooras skjøre kropp støtte. Omgitt av vann tør hun å bevege seg mer fritt. Kroppen blir mer elastisk, uttrykkene og bevegelsesomfanget øker. I vannet finner hun måter å bevege seg like selvstendig som andre dansere på land.

The water supports Nooras fragile body with its pressure and surrounded by it she dares to move more freely, her body is more elastic, her expressions and range of motion are greater. In water she finds ways to move as independently as other dancers on land.

Camera: Anna Kekkonen, Lassi Paasi | Script: Anna Kekkonen, Jenny Timonen | Sound: Joonatan Portaankorva | Dancer: Noora Västinen

Production: Anna Kekkonen
Contact: Anna Kekkonen, e: annakekkone@gmail.com

NOR 2022 | Exp. | 16 min.
Director: Karolina Bieszczad-Stie

LIMIT(LESS)

En poetisk visjon av intimitet mellom et menneske og en robot. Filmen forestiller seg en ikke-dystopisk fremtid gjennom en danseduett der menneske og robot smelter sammen i sine oppgaver og blir en ny type art.

A poetic vision of intimacy between a human and a robot. The film imagines a non-dystopian future through a dance duet, in which human and robot fuse in their tasks, becoming a new type of species.

Choreography: Karolina Bieszczad-Stie | Camera: Stein Stie | Editing: Damien Serban | Music: Simen Korsmo Robertsen | Dancers: Kenji Azumaru Tamura, Iiwa Kuka

Production: Butoh Encounters
Contact: Karolina Bieszczad-Stie, e: karolinastie@gmail.com

FIN 2023 | Exp. | 6 min.
Director: Ella Posti

EXCAVATION

En duett med en gravemaskin som utforsker forholdet mellom menneskekroppen og maskinen, og hvordan de begge kan kroppsliggjøre kraft og delikat presisjon. Ved å blåse liv i gravmaskinen utforskes muligheten til å knytte menneske og maskin sammen gjennom et post-humanistisk perspektiv.

A duet with an excavator that delves into the relationship between the human body and the machine, showcasing how both can simultaneously embody immense power and delicate sensitivity. It breathes life into the excavator and explores the possibilities of the human-machine connection through a posthumanist perspective.

Choreography: Ella Posti | Camera: Antti Ahokoivu | Sound: Juho Luukkainen | Cast: Mika Vilmi, Ella Posti

Production:
Contact: Ella Posti, e: ella.posti@outlook.com

FIN 2023 | Exp. | 4 min.
Director: Vilma Tihilä

CALL OF THE CRANES (Kurkien Kutsu)

Mennesker som går i skogen hører ropet fra tranene og samles på et jorde. Filmen er et samarbeid med eldre i "Memory Gang" fra Alzheimerforeningen i Kanta-Häme som ønsket å lage en etterfølger til dansefilmen Kurki (Crane).

People walking in the forest hear a call of the cranes and gather in a field. In collaboration with the elderly people in “Memory Gang” of The Alzheimer Association of Kanta-Häme after an interest in making a sequel to the dance film Kurki (Crane).

Camera: Teemu Kyytinen | Editing: Samu Kuukka | Music: Markku Ilmarinen, Ville Kuukka | Cast: Arto Paavola, Eila Pulkkinen, Elisa Saukko, Angeta, Peter, Emma

Production: Elli Isokoski
Contact: Vilma Tihilä, e: tihilavilma@gmail.com

NOR 2023 | Exp. | 21 min.
Director: Victoria Beate Wælgaard

CLEPSYDRA

En utforskning av repetitive mønstre og bevegelser fra våre daglige vaner og rutiner, samt de relasjonelle forholdene i interaksjon med andre mennesker.

An investigation into repetitive patterns and movements in our daily habits and routines, as well as the relational conditions in interaction with other people.

Camera: Katinka Hustad | Script: Linn Sunniva Høglund | Editing: Mik Stampe Fogh, Karoline Finnema | Music: Kjartan Gullikstad | Voice: Benedicte Wedel Westbye, August Muller Fogh | Cast: Hanne Elisabeth Svenning, Erlend Auestad Danielsen

Production: Victoria Beate Wælgaard
Contact: Victoria Wælgaard, e: victoriawaelgaard@gmail.com

GRL 2022 | Exp. | 5 min.
Director: Alexander Montgomey-Andersen

OUT OF TOUCH

Hvordan påvirkes du av omgivelsene dine når de avviker fra det du er vant til? Når du føler deg utenfor og distansert. Dette er en dansehyllest til flertallet av grønlandske studenter som hvert år indirekte blir tvunget til å reise utenlands for å studere faget de ønsker.

How are you influenced by your surroundings when they are not what you are accustomed to? When you feel out of place and disconnected. This is a dance tribute to the wast majority of Greenlandic students that each year are indirectly forced to move abroad to be able to study the subject of their choosing.

Choreography: Alexander Montgomey-Andersen | Camera, Editing: Antero Hein | Music: Hans-Ole Amossen | Dancer: Alexander Montgomery-Andersen

Production: Alx Productions
Contact: Alx Productions, e: mail.alxpro@gmail.com

NOR 2023 | Mus. | 3 min.
Director: Odin Staveland

BULLET DANCE

Inspirert av gamle western tegnefilmer, starter vi i det moderne ville vesten - internett. Ved å fingerskyte mot menneskers føtter, forsøker en kunstner å omdanne det dominerende og giftige bildet til noe positivt. Målet er å få triste mennesker til å danse og være glade igjen.

Inspired by old western cartoons, we start off in the modern wild west, the internet. By imposing shooting gesture's towards peoples feet, an artist tries to turn that dominating and poisonous image into something positive and make sad people dance and be happy again.

Choreography: Victoria Jane Harley | Camera: Odin Staveland, Thomas Mortveit, Kim Edgar Bachel | Script: Odin Staveland | Cast: Odin Staveland, Victoria Jane Harley | Music: Odin Staveland, Bjørn Berge

Production: Odin Staveland
Contact: Odin Staveland, e: odinstaveland@gmail.com

DNK 2023 | Exp. | 7 min.
Director: Taneli Törmä

BIRGITTE

En dansefilm som handler om motet det krever å ta egne livsvalg - enten de er gode eller dårlige - og leve dem med følsomhet og åpenhet.

A dance movie about the courage of making your own life choices - whether good or bad - and living them with sensitivity and openness.

Camera, Editing: Taneli Törmä | Choreography: Taneli Törmä, Birgitte Skands | Dancer: Birgitte Skands

Contact: Taneli Törmä, e: taneli@danceallyearlong.com

FIN 2023 | Mus. | 7 min.
Director: Riina Essi Hosio

KRÅKEDANSIN

En parade mot den tidligere verden der dyredanser skapte forbindelse til naturen og det usynlige. Dansere og musikere iført masker tolker på nytt Kråkedansin, som er en dans og melodi nedtegnet i 1904 i Raippaluoto, samt en "kalkunlek" nedtegnet i Iisalmis vinterrettstranskripsjon i 1679.

A parade towards the past world where animal dances created connection to nature and to the invisible. Dancers and musicians wearing masks reinterpret Kråkedansin, which is a dance and tune noted in 1904 in Raippaluoto, and a "turkey play", noted in Iisalmi's winter court transcrpit in 1679.

Choreography: Béla Gazdag, Riina Hosio, Emma Kantelinen, Arttu Peltoniemi, Hanna Poikela, Timo Saari | Script: Oskari Kaarne, Riina Essi, Marika Hosio, Petri Juhani Prauda | Camera: Vilma Tihilä | Editing: Oskari Kaarne | Cast: Riina Hosio, Jouko Kyhälä, Jonna Lankinen, Arttu Peltoniemi, Hanna Poikela, Petri Prauda, a.o.

Production: Riina Essi, Marika Hosio, Emma Elina Kantelinen, Petri Juhani Prauda
Contact: Arttu Peltoniemi, e: arttu.peltoniemi@gmail.com

FIN 2023 | Doc.Exp. | 8 min.
Director: Mervi Junkkonen, Mia Malviniemi

IN THE SAME BOAT (Samassa veneessä)

En film om grensene til den aldrende kroppen og det ubegrensede sinnet. Raunos historie tar oss med på en båttur med faren hans. En reise fylt med uhell og farens nye finske rekord i banning.

A film about the limits of the ageing body and the boundless mind. Rauno's story takes us on a boat trip with his father. A journey of misadventures and his father's new Finnish record in cursing.

Choreography: Mia Malviniemi | Script: Mervi Junkkonen, Mia Malviniemi | Music: Antti Paalanen | Cast: Nanna Rahikainen, Rauno Männistö

Production: Mia Malviniemi, Mervi Junkkonen
Contact: Mervi Junkkonen, e: mj@cinemervi.com


Til topps
  Partners: