Minimalen 2008
Hjem / Home
   
   
  Program 2008
  Nova kinosenter, sal 3
   

Fredag 29.02 / Friday
13:00 Barnimalen (Prinsen, sal 5)
14:00 Internasjonalt panorama 1
16:00 Hovedprogram 1
18:00 Bill Plympton 1 - Workshop
20:00 Hovedprogram 2
22:00 Musikkvideo
 

Lørdag 01.03 / Saturday
10:00 Filmskole: NFTS, England
12:00 Hovedprogram 3
14:00 Internasjonalt panorama 2
16:00 Hovedprogram 4
18:00 Bill Plympton 2 - Masterclass
20:00 Ett-minutts-film
22:00 (Fest)
 

Søndag 02.03 / Sunday
10:00 Trøndersk 1
12:00 Internasjonalt panorama 3
14:00 Norsk panorama
16:00 Internasjonalt panorama 4
18:00 Prisutdeling & visning
20:00 Peter Greenaway - kort 70-tall
 

Mandag 03.03 / Monday
11:00 Seminar: Alternativer til
'story-telling'? - Mark Le Fanu
17:00 Norsk panorama (R)
(Nova 9)
19:00 Internasjonalt panorama 1 (R)
(Nova 9)
21:00 Internasjonalt panorama 2 (R)
(Nova 9)
 

Tirsdag 04.03 / Tuesday
11:00 Seminar:
Filmkokeboka - Prosjektor
17:00 Trøndersk 2
19:00 Internasjonalt panorama 3 (R)
21:00 Internasjonalt panorama 4 (R)
 

Med forbehold om endringer.
(R) = Reprise
Den 20. Minimalen Kortfilmfestival // 29.02 - 04.03.2008 // Trondheim

Seminar: Alternativer til 'story-telling'?
Alternatives to 'story-telling'?

Ved Mark Le Fanu

 

Finnes det noe alternativ til "story-telling"?

Å fortelle en god historie på en bra måte kan virke som selve filmens kjerne: det er i alle fall hva vi blir fortalt av diverse eksperter som bruker Hollywood-malen som forbilde. Men hva er egentlig en god historie, og er historien egentlig filmens viktigste bestanddel? Kan vi ha film uten historie - og kanskje til og med vinne noe ved å se bort i fra den? Kanskje er det sånn at for å komme fram til hva film virkelig kan by på, må man overse reglene om manusskriving slik de er fastlagt av Hollywood og deres talsmenn. Drømmeri, subjektiv erfaring og temps morts er like så vesentlige ingredienser i filmskapingen som den tredelte plot-strukturen; kanskje mer. Det sier filmkritiker Mark Le Fanu i denne tankevekkende presentasjonen.

Det vil bli vist kortfilmer og klipp fra langfilmer under seminaret. Seminaret vil foregå på engelsk. For bakgrunnsinformasjon, les mer her >

 

Is there any alternative to 'story-telling'?

To tell a good story well would seem to be the essence of cinema: so at least we are told by assorted experts who use the Hollywood template as their model. But what exactly is a story, and is story really cinema’s most important ingredient? Can we have cinema without story – maybe even gaining something by this omission? Perhaps, to enter into what cinema can really offer, one needs to ignore the rules of scriptwriting as laid down by Hollywood and its spokespersons. Reverie, subjective experience, temps morts are just as vital ingredients of film-making as the three act plot structure; maybe more so. So says film critic Mark Le Fanu in this provocative talk.

Shorts and clips from features will be screened during the talk. The talk will be in English only. For background information, please refer to this > article.

 

Mandag 11:00-12:30 Kjøp billett (Billett kr 50)
(Nova 3)

Om Mark Le Fanu
Mark Le Fanu er filmkritiker og filmhistoriker bosatt i Danmark. Han har skrevet bøker om Tarkovskij og Mizoguchi. Han er fast bidragsyter i Sight and Sound og det franske filmtidsskriftet Positif.

About Mark Le Fanu
Mark Le Fanu is a Danish-based critic and film historian who has written books about Tarkovsky and Mizoguchi. He contributes regularly to Sight and Sound magazine and to the French film monthly Positif.

Til topps