Minimalen 2008
Hjem / Home
   
   
  Program 2008
  Nova kinosenter, sal 3
   

Fredag 29.02 / Friday
13:00 Barnimalen (Prinsen, sal 5)
14:00 Internasjonalt panorama 1
16:00 Hovedprogram 1
18:00 Bill Plympton 1 - Workshop
20:00 Hovedprogram 2
22:00 Musikkvideo
 

Lørdag 01.03 / Saturday
10:00 Filmskole: NFTS, England
12:00 Hovedprogram 3
14:00 Internasjonalt panorama 2
16:00 Hovedprogram 4
18:00 Bill Plympton 2 - Masterclass
20:00 Ett-minutts-film
22:00 (Fest)
 

Søndag 02.03 / Sunday
10:00 Trøndersk 1
12:00 Internasjonalt panorama 3
14:00 Norsk panorama
16:00 Internasjonalt panorama 4
18:00 Prisutdeling & visning
20:00 Peter Greenaway - kort 70-tall
 

Mandag 03.03 / Monday
11:00 Seminar: Alternativer til
'story-telling'? - Mark Le Fanu
17:00 Norsk panorama (R)
(Nova 9)
19:00 Internasjonalt panorama 1 (R)
(Nova 9)
21:00 Internasjonalt panorama 2 (R)
(Nova 9)
 

Tirsdag 04.03 / Tuesday
11:00 Seminar:
Filmkokeboka - Prosjektor
17:00 Trøndersk 2
19:00 Internasjonalt panorama 3 (R)
21:00 Internasjonalt panorama 4 (R)
 

Med forbehold om endringer.
(R) = Reprise
Den 20. Minimalen Kortfilmfestival // 29.02 - 04.03.2008 // Trondheim

Peter Greenaway - kort 70-tall
Peter Greenaway - 70's shorts

Peter Greenaway er blant vår tids mest ambisiøse og kontroversielle filmskapere. Tungt preget som de er av teorier om strukturell lingvistikk og filosofi, forkaster filmene hans det formelt narrative på bekostning av mettede bilder, skjulte meninger og en besettelse av lister og katalogisering. Dette programmet gir et innblikk i det formative 70-tallet, og viser en utvikling fra oppriktige forsøk på strukturalisme til intellektuelle parodier på det samme.

Peter Greenaway is among the most ambitious and controversial filmmakers of our time. Heavily marked by theories of structural linguistics and philosophy, his films reject formal narratives in favour of impactful imagery, hidden meanings and an obsession with lists and cataloguing. This programme offers insight into the formative 70's, and shows a development from sincere attempts at structuralism to intellectual parodies on the same.

Print Rights Clearance: British Film Institute, Sue Jones, sue.jones[at]bfi.org.uk

Søndag 20:00 Kjøp billett

INTERVALS
Peter Greenaway / England 1973 / Eksperiment / Beta SP / 7'

Dette er en av Greenaways tidligste filmer, og ble filmet i Venezia de første dagene av 1969. Den er konstruert i samsvar med ulike musikk-teoretiske prinsipper, i strukturalistisk stil med sekvenser som repeteres.

One of Greenaway's earliest films, Intervals was shot in Venice during the first days of 1969. It is assembled according to various musical principles, in the structuralist style with repetitions of sequences.

WINDOWS
Peter Greenaway / England 1974 / Eksperiment / Beta SP / 4'

Mørk, vittig allegori omkring død ved fall gjennom vindu. En fortellerstemme refererer ulike snodige men fatale skjebner over romantiske sommerbilder fra den engelske landsbygda. Men skjebnene er egentlig sitat fra sør-afrikanske politiprotokoller om politiske fangers 'uhell'.

Darkly witty allegory concerning death by defenestration. The voice over speaks of different weird but fatal destinies to images from the English summer countryside. But the referred fates are really quoted from South-African police protocols describing accidental deaths of political prisoners.

H IS FOR HOUSE
Peter Greenaway / England 1976 / Eksperiment / Beta SP / 7'

En fantasifull utbrodering om bokstaven H, basert på en skepsis til alfabetet som et system hvor f.eks Hitler og Himmel hører sammen. Huset og stedet er det samme som i Windows.

An imaginative exploration of the letter H, based on a sceptisism to the alphabeth as a system where for instance Hitler and Heaven belongs together. Filmed on location at the same house as Windows.

DEAR PHONE
Peter Greenaway / England 1976 / Eksperiment / Beta SP / 17'

Fjorten korte anekdoter om bruk og misbruk av telefonen.

Fourteen short anecdotes about the uses and abuses of the telephone.

WATER WRACKETS
Peter Greenaway / England 1978 / Eksperiment / Beta SP / 12'

En "dokumentar" om en tenkt vannbasert sivilisasjon, lett inspirert av Tolkien.

A 'documentary' about an imaginary civilisation based around water, slightly inspired by Tolkien.

VERTICAL FEATURES REMAKE
Peter Greenaway / England 1978 / Fiksjon / Beta SP / 45'

En leken dokumentarparodi over avantgardistisk teoretisering hvor akademikere debaterer Tulse Lupers liv og verk, en fiktiv karakter senere brukt i det interaktive prosjektet Tulse Luper Suitcases. I sitt strev med å rekonstruere et av Lupers tidligste arbeider, kommer de fram til fire versjoner av filmen. Musikken er ved Michael Nyman.

A 'mockumentary' of avant-garde theorising in which academics argue about the life and work of Tulse Luper, a fictional character later used in the interactive project Tulse Luper Suitcases. In their efforts to reconstruct one of Luper's early projects, they end up with four versions of the film. Score is by Michael Nyman.

Til topps