Klikk for å se vignetten!
    English version Utskriftsvennlig    
Minimalen 2017
 
Hjem

Festival 2017:
  Visningsplan (pdf)
Internasjonal konk.
Nordisk & norsk konk.
Europeiske prisvinnere
Ettminuttsfilm
   
Deborah Stratman
Korte godbiter
Tsjekkisk animasjon
Forum: Samtidspropaganda
Multiplié Dansefilm
Musikkvideofest
Barnimalen
MNFS: Festforestilling
Norsk filmkunst:
90-tallet
Mestermøte: Short Film Studies Symposium

 
  Priser 2017
  Les i katalogen
  » Last ned katalog (pdf)

Delta med film 2018
 

Billetter

Aktuelt

Om Minimalen

Mobil-vennlig

Partner & sponsor


Nettverksmedlemskap:
ISFC
Nordic SFF Network
   
Minimalen på Facebook Minimalen på Twitter Minimalen på Vimeo Minimalen på Flickr
Twitter-oppdateringer nå

Minimalen Kortfilmfestival
 

Arkiv
 
Tidligere festivaler:
  2016
  2013 - 2014- 2015
  2010 - 2011 - 2012
  2007 - 2008 - 2009
  2004 - 2005 - 2006
  2001 - 2002 - 2003
  1998 - 1999 - 2000
               1996 - 1997
  1988 til 1995
 
Del 1 Del 2

NORSK FILM- OG VIDEOKUNST 1990-2000

Dette er fjerde del av et prosjekt der Minimalen i samarbeid med Atopia presenterer norsk film- og videokunst, tiår for tiår. Vi begynte på 60-tallet, denne gangen er det 90-tallet som står for tur. Denne historieskrivingen er i stor grad et nybrottsarbeid, slik skapes historien samtidig som den blir bevart. Minimalen setter stor pris på muligheten til å kunne videreformidle dette arbeidet, og gir ordet til kuratoren, Farhad Kalantary i Atopia.

 

Retrospektiv: Film- og videokunst i Norge 1990-2000

Atopia er stolte av å presentere dette programmet med film- og videoarbeider som representerer tilnærminger og holdninger som kunstnerne har brakt til det bevegelige bildet på 1990-tallet. 30 kunstnere har bidratt til dette omfattende programmet med 29 arbeider for single-screen. Noen av dem var unge kunstnere på 90-tallet, kom rett fra skolen, mens andre var etablerte kunstnere og lærere innen området. Det er bemerkelsesverdig hvordan de har fortsatt å blomstre i deres omgang med det bevegelige bildet de påfølgende 20 til 30 år.

Atopia startet dette prosjektet for mer enn sju år siden, hvorpå kunstnernes verker fortløpende er blitt samlet inn fra hele landet. Tre utstillinger ble organisert i 2013 med Marianne Zamecznik, Natalie Hope O'Donnell og Per Kvist som inviterte kuratorer. Det nåværende programmet er i stor grad en følge av deres innsats, og inneholder mange av arbeidene de valgte. Dette programmet er kulminasjonen av Atopias arbeid om 90-tallet, og fører sammen et bredt utvalg av kunstnere og kunstverk.

Programmet inneholder single-screen kortfilm- og videoarbeider. På grunn av denne begrensningen er en rekke viktige bidrag til kunst med bevegelige bilder fra denne perioden, laget av kunstnere som Kjell Bjørgeengen, Kristin Bergaust, Lars Paalgard, Ingrid Book og Carina Hedén, ikke tatt med.

Og sist, men ikke minst på listen over kunstnere vi savner tilstedeværelsen av er film- og installasjonskunstneren Ellen Trap-Meyer, som ikke klarte å bære byrden av 90-tallet. Ellen og hennes sort var de virkelige heltene i denne perioden.

Vi er dypt takknemlige til alle kunstnerne som har bidratt til dette etterlengtede prosjektet fra Atopia.

Kurator & kontakt: Atopia ved Farhad Kalantary.
Merknad fra redaksjonen: Tekstene merket * er i hovedsak levert av kunstneren, mens redaksjonen står for oversettelsene.


Til topps

Del 1 | Part 1
Søndag | Sunday 11:00
(Total: 67 min.)

NOR 1990 | Exp. | 8 min
Director: Jeremy Welsh

SØNDAG

Skutt i Trondheim, oktober 1990. Dette var min første video laget i Norge. En søndags ettermiddag, utforskning av nabolaget med et videokamera.

Shot in Trondheim, October 1990. This was my first video made in Norway. A Sunday afternoon, exploring the neighbourhood with a video camera. *

NOR 1991 | Exp. | 10 min
Director: Rolf Aamot

NORDLYS

En 16mm-film som møtepunktet mellom lys og lyd og skapelsen av tonale, bevegelige bilder.

A 16mm film as the merging point of light and sound and the creation of tonal moving images. *

NOR 1993 | Exp. | 6 min
Director: Inger Lise Hansen

TALKING TO A STONE

Talking to a Stone bruker filmens tidsdimensjon til å utforske forfall i det urbane landskapet, ved å akselerere ødeleggelsen rundt oss gjennom usynlig menneskelig inngripen. Hverdagsobjekter beveger seg bort fra virkelighetens tyngde, og vi ser deres ødeleggelse ved hjelp av manipulasjon bilde for bilde. Hansen bruker film til å bringe skulptur inn i tidens rike, der rom og form kan bli til mønster, som vender tilbake til begynnelsen som Sisyfos. [Laura Hudson, LFMC. Lux-katalog.]

Talking to a Stone uses cinema's dimension of time to explore decay in an urban landscape, accelerating the destruction around us through invisible human intervention. Everyday objects move from the weight of reality and become fragile, and we witness their extinction through frame-by-frame manipulation. Hansen uses cinema to take sculpture into the realm of time, where space and form can be manipulated into patterns, returning as Sisyphus to the beginning. [Laura Hudson, LFMC. Lux catalogue *]

NOR 1993 | Exp. | 3 min
Director: Elisabeth Mathisen

MOTHER TONGUE

Jeg sitter med munnen mot kameraobjektivet. På TV-skjermen vises munnen som gjør grimaser til kameraets linse. Jeg rekker tunge mot kamera, lager ikke språklige lyder. Jeg snur tungen rundt og geiper til kamera. Munnen gaper høyt og viser frem tenner, klapper tennene sammen, smiler bredt, lager smattelyder, trutmunn, hvisker: «ikke vær redd, kom nærmere, kom!» *

I’m sitting with my mouth against the camera lens. On the TV screen the mouth is shown making grimaces to the lens. I stick my tongue out against the camera, I don’t make language sounds. I’m turning my tongue around and points it at the camera. The mouth is gaping and showing teeth, smacking the teeth together, smiles widely, clucks out loud, pouting, whispering: «don’t be afraid, come closer, come!»

NOR 1993 | Exp. | 2 min
Director: Torbjørn Skårild

ALL AS NOTHING AT ALL

En oppmåling av det postmoderne rommet, eller en lek med videomediet? Bedre sint enn alvor! *

A survey of the postmodern room, or a game with video as a medium? Better angry than seriously!

NOR 1995 | Exp. | 3 min
Director: Dimitri Lurie

HELVETIKA

«All the children are insane, Waiting for the summer rain» (Jim Morrison) - En amatør bruker et kamera til å bevise at alle bilder av minnene hans ikke er annet enn skygger av det muterende rommet under nok et vindu han observerer verden gjennom.

«All the children are insane, Waiting for the summer rain» (Jim Morrison) - An amateur takes a film camera to prove that all images of his memories are nothing else but shadows of the mutable space beneath yet another window he observes the world through. *

NOR 1995 | Exp. | 1 min
Director: Åslaug Krokann Berg

HIDE AND SEEK

Hide and Seek viser en navle hos en gravid kvinne, kryssklippet med en pustende mage. Det starter langsomt før navlen vrenges ut og inn i stadig økende tempo, til lyden av hjerteslag som ustanselig banker fortere, i takt med bildet. En kropp jager den andre, eller jakter den på seg selv? Til slutt løper alt løpsk og i siste bilde slukes man av navlen. *

Hide and Seek shows a pregnant woman’s belly button, cross cut to a breathing stomach. It starts slowly, before the belly button inverts back and forth, ever fastening, to the sound of heartbeats speeding up, in lock with the images. A body chases the other, or is it hunting itself? In the end everything becomes a riot, and in the last image one is swallowed by the belly button.

NOR 1997 | Exp. | 2 min
Director: Åslaug Krokann Berg

THE STORM

The Storm viser en persons rygg, skuldre, nakke og bakhode. Han strekker armene over hodet og nærmest svaier til lyden av en herjende storm. Kroppen er lyssatt og bearbeidet i redigeringen slik at den til slutt mest ligner et ørkenlandskap, med taktile sanddyner som forandrer og føyer seg i forhold til omgivende krefter. *

The Storm presents a person’s back, shoulders, neck and back of the head. He extends his arms over his head, almost swaying to a raging storm. The body is lighted and processed in the editing so that it more than anything looks like a desert landscape in the end, with tactile dunes changing and acquiescing to the forces around it.

NOR 1995 | Exp. | 2 min
Director: Knut Åsdam

UNTITLED PISSING

Videoen viser en skritt-tagning av en mann som pisser i buksa. Hovedtematikken har å gjøre med maskulinitet, og på en enkel måte demonstrerer videoen maskulinitet og seksualitet uten å være fallos-sentrert.

The video shows a crotch-shot of a man pissing his pants. The main theme is in relation to masculinity, and in a simple way the video mentions masculinity and sexuality without being phallocentric. *

NOR 1995 | Exp. | 5 min
Director: Marte Aas

FLYING SHOES FOR A PRINCESS

En video-loop som viser beina til en ung jente iført et par gullsko med vinger. Hun forsøker gang på gang å lette, men tyngdekraften drar henne uvergerlig ned igjen. Den absurde gjentagelsen i dette sisyfosarbeidet plasserer handlingen utenfor den meningsfulle, linjære tiden. *

A video loop showing the legs of a young girl wearing golden shoes with wings. She’s trying to take flight, again and again, but the gravity is pulling her down. The absurd repetition of this Sisyphean labour places the narrative outside meaningful and linear time.


NOR 1996 | Exp. | 6 min
Director: Ivar Smedstad

CENTURY FUGE 225

Century Fuge 225 dekonstruerer og sammenstiller paralleller mellom den industrielle revolusjon og informasjonsalderen. Verket forener referanser til motiver og teknikker forbundet med Sovjetisk montasjefilm med visjoner om fremtidens teknologi. Et nedstrippet lydbilde bestående av industrielle- og digitale maskinlyder er synkronisert til akselererende kutt og morphing, slik at det oppstår en felles rytme mellom lyd og bilde. *

Century Fuge 225 deconstructs and juxtaposes parallels between the Industrial Revolution and the Information Age. The work unites references to motifs and techniques associated with Soviet montage films and visions about the technology of the future. A stripped-down soundscape consisting of industrial and digital machine sounds is synchronized with accelerating cuts and morphing, creating a joint rhythm between image and sound.

NOR 1996 | Exp. | 2 min
Director: Pia Myrvold

DADA MEMORY (INTERACTIVE SOUND COMPOSITION)

Dada Memory = minnet om de ukjente muligheter. Videoen presenterer et interaktivt kunstgrensesnitt. Verket var skapt i kontekst av et fleroverflateverk i forbindelse med performancen Dada Memory, som ble presentert i 1996 i Paris.

Dada Memory = the memory of the unknown possibilities. The video presents an interactive art interface. The work was created in the context of a multi-surface work related to the performance Dada Memory, presented in Paris, 1996. *

NOR 1997 | Exp. | 5 min
Director: Tone Myskja, Jon Balke

COMPOSITIONS IN RED, YELLOW AND BLUE

Videoen ble laget ved å filme 7 ulikt fargede A4-papirark og gjennom kamera og datamaskin redigert sammen for å få frem et rytmisk mønster. Verket er basert på ideen om hvordan rytmiske strukturer og komplekse tegnsystem påvirker våre bevegelser og persepsjon.

The video was made by filming 7 different coloured A4 sheets of paper and through the camera and the computer edited together to make out a rhythmical pattern. The work is based on the idea of how rhythmical structures and complex sign systems influence and affect our movements and perception. *

NOR 1997 | Exp. | 7 min
Director: Farhad Kalantary

UNFORGETTING

Unforgetting var mitt første forsøk på å studere hverdagsfrykt gjennom film og å utforske ideen om dens allestedsnærvær. Denne 16mm-filmen handler om iboende frykt innen arkitektonisk rom, og å gjenskape frykt for å kunne få grep om den. Samtidig skaper den sin egen vei i sammenstillingen av lyd og bilde og søker etter et sted mellom det narrative og det abstrakte.

Unforgetting was my first attempt to study everyday fear through film and explore the idea of its omnipresence. This 16mm film is about imbedded fear within the architectural space, and re-enacting fear in order to grasp it. At the same time it makes its own way of combining sound and image, and looks for a place between the narrative and the abstract. *

NOR 1998 | Exp. | 5 min
Director: Cathrine Constanse Gjelsnes

BÆRTUR

Siste halvdel av 90-tallet var det hasjtørke i Oslo, dette førte til at veldig mange begynte på tyngre stoffer. Derfor ble gatebildet endra, og det ble en betydelig økning av folk som sto på og i gatene og svaia og falt. Ved å plassere en gruppe mennesker svaiende og fallende på samme måte som junkiene, men i blåbærskauen, var balansen på en måte gjennopprettet. *

In the latter half of the 90s, there was a 'hash drought' in Oslo, which led many people to heavier substances. This changed the streetscape and there was a considerable increase in people swaying and falling on and in the streets. By placing a group of people swaying and falling in the same way as the junkies, but in blueberry fields, the balance was in some way restored.

Til topps

Del 2 | Part 2
Søndag | Sunday 13:00
(Total: 72 min.)

NOR 1998 | Exp. | 5 min
Director: Kjetil Skøien

DEFINITELY WEEKEND

Definitely Weekend viser restene fra Koninginnedagen i Amsterdam i april, der mer enn 100.000 nederlendere kommer til Amsterdam for å bli fulle og danse i gatene sammen med innbyggerne. Byen står igjen med masse plastikk og annet søppel; videoen er som et mareritt og et minne, som å våkne opp og være alene etter en stor fest uten å huske mye av det som har skjedd.

Definitely Weekend shows the leftovers from the Queen’s Day in April in Amsterdam, where more than 100.000 Dutch people come to Amsterdam to get drunk and dance in the streets together with the citizens. The town is left with tons of plastic and other garbage; the video is like a nightmare and a memory, like waking up and being alone after a big party and not remembering much of what happened. *

NOR 1998 | Exp. | 8 min
Director: Mattias Härenstam

EVERYDAY LIFE IN THE POST-UTOPIAN WELFARE STATE (THE RAIN)

Denne videoen (skutt i vertikalt format) viser en ung mann (kunstneren selv) liggende i senga fra en statisk kameravinkel. Hverdagsscener av røyking og søvnløshet avbrytes nå og da av mer drømmelignende scenarier. Videoen ble opprinnelig vist som del av en storskala rominstallasjon.

The video (shot in upright format) shows a young man (the artist himself) lying in bed from a static camera angle. Everyday scenes of smoking and insomnia are interrupted every now and then by more dreamlike scenarios. Originally, the video was projected as part of a large-scale room-installation. *

NOR 1998 | Exp. | 5 min
Director: HC Gilje

HKMARK1

En kaleidoskopisk visuell reise gjennom Hong Kongs tette urbane landskap, der kunstneren bruker en variasjon av lagdeling og bildemanipulasjonsteknikk for å oppnå en grafisk visuell kvalitet med referanser til orientalsk kunsttradisjon. Midt i det urbane maset er en buddhistisk munk et grelt og overbevisende bilde, som det stille punktet midt i en malstrøm. Som i mange elektroniske bildeverk, med fokus på miljø, enten urbant eller naturlig, returnerer dette verket vår oppmerksomhet mot den skiftende statusen for menneskehetens forhold til sitt habitat.

A kaleidoscopic visual journey through the dense urban landscape of Hong Kong, in which the artist uses a variety of layering and image manipulation techniques to achieve a graphic visual quality with references to the tradition of oriental art. In the midst of the urban bustle, a Buddhist monk is a stark and compelling impelling image, like the still point at the center of the maelstrom. As with many electronic image works, which focus upon the environment, either urban or natural, this piece returns our attention to the changing status of humanity's relationship with its habitat. *

NOR 1999 | Exp. | 4 min
Director: A K Dolven

I HOLD YOUR HEAD IN MY HANDS

Et normalt bilde av hverdagsliv, en pause i en ordinær situasjon som blir til en forførende påminnelse om at ingenting i livet er ordinært. Alt vi ser er et par eldre hender som holder det opp-ned-snudde hodet til en annen person.

A normal image of everyday life, a pause on an ordinary situation that turns it into a seductive reminder that nothing in life is ordinary. All we see is a pair of older hands holding the upside down head of another person. *

NOR 1998 | Exp. | 3 min
Director: Jannicke Låker

MAROTTE

Marotte, eller narresepter, er en stavdukke fra middelalderen, der dukken gjenspeilet kostymet til narren som brukte den. Filmen er inspirert av 70- og 80-tallets skrekkfilm og eksperimenterer med den underliggende tilstanden av galskap og paranoia. *

Marotte is a theatre figure from the medieval period where the figure reflects the costume of the fool who used it. The film is inspired by 70s and 80s horror films, and experiments with the underlying state of madness and paranoia.

NOR 1998 | Exp. | 1 min
Director: Jannicke Låker

SPIDERWOMAN

Spiderwoman er én i serien av “non editing video works”, der ideen var å gjøre arbeidet i én tagning. I serien finnes også arbeidet ”Spiderman” der Spiderwoman er aggressor og Spiderman offer. *

Spiderwoman is one film in a series of 'non editing video works' where the idea was to shoot the work in one take. The series also consist of the work 'Spiderman', where Spiderwoman is the aggressor and Spiderman the victim.

NOR 1999 | Exp. | 8 min
Director: Andrea Lange

CONTINUAL SHOOTING WITH CANON

Samir Tasaft og Karim Bounbaa fra Marokko synger den franske barnesangen Frère Jacques i kanon i sitt nye hjemland - Frankrike. Underveis i filmen oppstår det små, men dramatiske skifter: sangen brytes opp og skifter gradvis karakter.

Featuring Moroccan-born Samir Tasaft and Karim Bounbaa singing the French children’s song Frère Jacques in cannon, in their new country of residence – France. During the course of the film, small but dramatic shifts take place: The order of the song breaks down and gradually changes character. *

NOR 1999 | Exp. | 10 min
Director: Leif Gaute Staurland

WE ARE REAL TOURISTS… YES

Ni forskjellige personer uttaler seg om det å bo og arbeide i en fremmed kultur. Uttalelsene er flettet sammen med dokumentariske klipp fra bl.a. en butikk på landsbygda på Sri Lanka, mennesker i bevegelse under det tidligere World Trade Center i New York, urbant gateliv og naturscener hvor en flokk elefanter bader. *

Nine people tells us how it is to live and work in a foreign culture. The statements are combined with images from a shop in a village in Sri Lanka, people walking under the former World Trade Center in New York, urban street life and nature scenes of elephants bathing.

NOR 1999 | Exp. | 2 min
Director: Mariken Kramer

ONCE A LULLABY

Once a Lullaby skildrer møtet mellom en far og hans voksne datter. En tidligere godnattsang får motsatt effekt da den blir gjenstand for latterkrampe. Tross latteren, synliggjør farens skjøre stemme og nærheten som oppstår mellom dem, et alvor. *

Once a Lullaby portrays the encounter between a father and his now adult daughter. A lullaby evokes the opposite effect when it results in laughter. Despite the laughter, the brittle voice of the father and the closeness between the two reveals a grave backdrop.

NOR 1999 | Exp. | 10 min
Director: Anne Lise Stenseth

HARVEST

Harvest viser to eldre mennesker som spiser sammen i stillhet. Stenseth har filmet i en amatøraktig stil: det er blandet lys, slow motion og bildene har en kornete tekstur. Det siste tilfører en sensitivitet til video-essayet. Lydbildet består av samplet ellevehundretalls-musikk, og atmosfæren den skaper henger på en intuitiv måte sammen med det visuelle.

Harvest shows two old people eating together in determined silence. Stenseth filmed in an ‘amateur’ style: we see mixed lighting, slow motion and a grainy texture. The last adds a level of sensitivity to the video essay. The sound image consists of sampled twelfth-century music and the atmosphere it creates hangs intuitively together with the visual imagery. *

NOR 1999 | Exp. | 1 min
Director: Sabina Jacobsson

DESTROY ALLAN

Etter en tragisk kjærlighetshistorie i København bearbeidet jeg sorgen gjennom å animere fotografier tatt i Allans leilighet.

After a bad love story in Copenhagen I processed my grief by an animation on photographs taken in Allan's apartment. *

NOR 1999 | Exp. | 2 min
Directors: Ellen Ugelstad, Alfonso Alvarez

FLIP FILM

Denne reisen gjennom et urbant landskap er et stakkato blikk på San Francisco fra innsiden av en buss. I tradisjonen fra 1890-tallets Biograph-filmleker animeres en flippbok og filmen utforsker den gjentagende prosessen: det er en film av en flippbok med fotografier fra en film av en fotograf og filmskaper.

This trip through the urban landscape is a staccato peek at San Francisco from the inside of a bus. An animated flip book in the tradition of Biograph's 1890 film toy, the Mutoscope, this sixty-second film explores the reiterative process: it is a film of a flip-book of photographic stills from a film by a photographer and a filmmaker. *

NOR 2000 | Exp. | 11 min
Director: Trine Wester, Anneke von der Fehr

ALL ABOUT ATTITUDES

Serien All About Attitiudes består av seks videoarbeider som kommenterer spenningen mellom stereotypiske rollemodeller og karakterer som står utenfor dette synet - outsiders. De seks arbeidene har titler som er hentet fra kjente kommersielle slagord. Kunstnerne Synne Røbekk og Anne Britt Rage bidrar også på disse videoverkene.

The series All About Attitiudes consist of 6 video-works that all comments on the tension between stereotypic role models and outsiders characters, each titled with different well known commercial slogans. In these video-works, artist Synne Røbekk and Anne Britt Rage also contributes. *

NOR 2000 | Exp. | 2 min
Director: Pekka Persson

AMOMENTUM

Med Amomentum ønsket jeg å visualisere en ultimat tilstedeværelse; selve øyeblikket for eksistens, når og hvor alt kan oppstå, om sjansen er høy eller lav. Ikke en apokalypse, kun et symbolsk øyeblikk av universell orden. Dette verket er laget som en loop, som kan fortsette til det ikke er mer.

With Amomentum I wanted to visualize an ultimate presence, the actual moment of existence, when and where anything can occur, whether odds are high or low. Not an apocalypse, just a symbolic moment of universal order. Originally it was made as a loop, to go on forever until it is no more. *

Til topps
 

Program 2017
Nova kino, sal 1, 2 & 3
Generell aldersgrense: 15 år
(Barneprogrammene: 6 år)

TIRSDAG 24. JANUAR
18:15 Forum: Samtidspropaganda [Antikvariatet]
 
ONSDAG 25. JANUAR
12:00 NOR 1
14:00 NOR 2
16:00 Møt filmskaperne
16:00 Europeiske prisvinnere 1
18:00 Midtnorsk filmsenter: Festforestilling
19:30 Åpningsmottakelse
21:00 INT 1
22:00 Festivalklubb
 

TORSDAG 26. JANUAR
10:00 Barnimalen 1
11:00 Hvordan trollet ble laget
11:00 NOR 3
12:00 Barnimalen 2
13:00 Hvordan trollet ble laget
13:00 NOR 4
15:00 Møt filmskaperne
15:00 Europeiske prisvinnere 2
17:00 Mestermøte: Short Film Studies Symposium
19:00 INT 2
21:00 INT 3
22:00 Festivalklubb
 
FREDAG 27. JANUAR
11:00 NOR 5
12:00 Ettminuttsfilm
13:00 NOR 6
15:00 Møt filmskaperne
15:00 Europeiske prisvinnere 3
17:00 INT 4
19:00 Deborah Stratman 1: Retrospektiv
21:00 Tsjekkisk ani. 1:
1946-1965
21:00 Musikkvideofest
[Helmet studio]
 

LØRDAG 28. JANUAR
11:00 Tsjekkisk ani. 2:
1966-1999
13:00 INT 5
15:00 INT 6
17:00 Møt filmskaperne
17:00 Deborah Stratman 2: Retrospektiv
19:00 Deborah Stratman 3: Masterclass
21:00 Tsjekkisk ani. 3:
Švankmajer
22:00 Festivalklubb
 

SØNDAG 29. JANUAR
11:00 Norsk filmkunst 1990-2000: Del 1
13:00 Norsk filmkunst 1990-2000: Del 2
15:00 Prisutdeling og visning
18:00 Multiplié Dansefilm
20:00 Korte godbiter
20:00 Festivalklubb
 

Med forbehold om endringer.

 
  Samarbeidspartnere:  
  Trondheim kino as