Nordisk konkurranse

Konkurranse for nye nordiske kortfilmer. Filmene kjemper om fire nordisk priser, sammen med filmene i avdelingen Norsk konkurranse.

• Påmelding er stengt (fristen var 1. desember 2013).
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
• Opprinnelse: Norden* unntatt Norge.

Se listen over de utvalgte filmene her >

Alle regissører med akseptert film vil bli invitert.


Slik gjør du:

Påmelding er stengt.

 

 

For allerede påmeldte filmer, send ett stillbilde (merket med referansenummer) til still@minimalen.com.

Postadresse:
Minimalen, Kjøpmannsg. 35, NO-7011 Trondheim, Norway.

 

 

 

Priser:

• Beste film
inkl. EUR 1000

• Beste dokumentar

• Beste fiksjon

• Beste animasjons- eller kunstfilm

 


Regler for deltakelse i Nordisk konkurranse

Typer: Alle kategorier film kan delta, med unntak av salgsfremmende filmer.

Spilletid: Ikke over 30 minutter.

Produsert: Etter 1. januar 2012, med nordisk* (ikke norsk) produsent eller regissør. Merk at norske filmer påmeldes her >. En og samme film kan bare meldes på én gang.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2013.

a) Hvis påmeldt via Reelport, må film og stillbilde fra filmen være fullstendig opplastet og tilgjengelig for vurdering av festivalstaben.
b) Hvis påmeldt direkte, må festivalkontoret innen denne fristen ha mottatt følgende materiale for hver påmeldte film:
1) DVD påsynskopi av filmen (norsk, svensk, dansk eller engelsk språkversjon, merket med referansenummer, tittel og kontaktperson)
2) Fullstendig utfylt påmelding på web
3) Ett stillbilde fra filmen (vedlagt på egen CD-R, eller sendt til e-post: still@minimalen.com, merket med referansenummer)

Retur påsynskopi: Returneres ikke.

Utvalg: En forhåndsjury vil vurdere hver påmeldte film, og kan også gjøre tilleggsutvalg etter invitasjon, fram til kunngjørings-datoen. Resultatet vil kunngjøres på festivalens nettsider senest 15. januar. Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Visningskopi: For filmer som blir utvalgt må visningskopi foreligge på festivalkontoret senest 1. mars. Master aksepteres ikke. Format visningskopi kan være DCP, HD-fil** eller 35 mm film. I nødsfall kan videformater benyttes (HDCam, DigiBeta PAL, DVD PAL). Merk: Må være engelsk språkversjon (av hensyn til internasjonal jury).

Retur visningskopi: Innen to uker etter festivalen.

Priser: Arrangøren vil sette sammen en internasjonal Prisjury med tre medlemmer. Juryen vil dele ut følgende priser til regissørene:
• Beste film
• Beste dokumentar
• Beste fiksjon
• Beste animasjons- eller kunstfilm
Merk: De konkurrerende filmene i Norsk konkurranse vurderes på like vilkår.

Invitasjon og akkreditering: Alle regissører for utvalgte filmer blir invitert. En akkreditering pr. regissør, som er personlig og ikke-overførbar, og gir tilgang til alle arrangementene under Minimalen.

Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon, e-post for konkurransene: konk@minimalen.com.Norden/De nordiske land: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige - inkludert Grønland, Færøyene, Åland.

* Definisjon av "nordiske filmer" og "film fra et nordisk land":
a) Filmen har minst én statsborger av et nordisk land kreditert som regissør.
ELLER
b) Filmen er spilt inn i et av de nordiske land og er produsert eller dominerende co-produsert av et nordisk selskap, eller har minst 51% av finansieringen fra nordiske kilder. I sistnevnte tilfelle må filmen også inkludere en tilstrekkelige andel kreative elementer fra det nordiske landet og ha en sterk tematisk knytning til det.

** HD-fil:
Filmen kan leveres som Quicktime HD-fil med codec Apple ProRes 422 HQ (HD 1080p, 2-kanals lyd).

 


Minimalen Short Film Festival
Foundation, Norwegian Organization No. NO 983 418 767 MVA
Address: Kjøpmannsgata 35, NO-7011 Trondheim, Norway
E-mail: festival@minimalen.com
Web: www.minimalen.com
Social: facebook.com/minimalen | twitter.com/minimalen

Festival map here >