Du inviteres til å delta!

Kortfilm er et velsignet område innen filmkunsten hvor det fortsatt er takhøyde for utprøving, og hvite flekker igjen på kartet for utforsking. Vårt syn er at mye av det beste blir laget av filmskapere som prøver å finne fotfeste i bransjen, og gjerne uten de største finansielle krefter.

Den 26. Minimalen Kortfilmfestival inviterer deg hjertelig til å delta på årets festival: Norsk og nordisk film i fire konkurranser, gjeve premier og en sjanse til å ta pulsen på den kreative delen av filmskapingen — enten du vil se hva som foregår i verden, Norden, Norge eller Trondheim.

 


 

• Norsk konkurranse

4 program (ca. 30 norske filmer)

• Påmelding stengt (frist: 1. desember 2013).
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
• Budsjettgrense: Ingen.
• Filmene deltar samtidig i Nordisk konk.

MER INFO UTVALG
 

 

• Nordisk konkurranse

4 program (ca. 30 filmer fra Danmark/Finland/Island/Sverige)

• Påmelding stengt (frist: 1. desember 2013).
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
• Budsjettgrense: Ingen.

MER INFO UTVALG

 

 

• Ettminuttsfilm

1 program (ca. 40 norske filmer)

• Frist: 1. februar 2014.
• Opprinnelse: Norge.
• Aldersbegrensning: Ingen.
• Maksimal spilletid: 1 minutt.

MER INFO

 

 

 

• EMU: Ettminuttsfilm Ung

1 program (ca. 40 norske filmer)

• Frist: 1. februar 2014.
• Opprinnelse: Norge.
• Aldersbegrensning: 14 - 19 år.
• Maksimal spilletid: 1 minutt.

MER INFO

 

• Internasjonalt Panorama

4 program (ca. 30 ikke-nordiske filmer)

• Ingen påmelding, bare på invitasjon.
• Maksimal spilletid: 30 minutter.

MER INFO UTVALG