Forum:
SAMTIDSPROPAGANDA

Tid: Tirsdag 24. januar 18.15 (Totalt: 2 timer)
Sted: Antikvariatet, Nedre Bakklandet 4 [kart]

Begrepet “post-truth” var et av nyordene i 2016 - et år der det ble stadig tydeligere at det å føle at man har rett står i ekvivalens til det å kunne argumentere for at man har rett. Bevis, fakta og sannhet blir mer usikre størrelser, og konspirasjonsteorier gjør seg mer gjeldende på ulike områder og med stadig mer synlighet i offentlig meningsdannelse.

I samarbeid med Vitenskapsteoretisk forum (Vitforum) ved NTNU inviterer Minimalen til en samtale som utforsker det vi kaller “samtidspropaganda”, med fokus på hvordan film og sosiale medier brukes i konstruksjon og distribusjon av konspirasjonsteori. Selv om bruken av film i konspirasjonskultur ikke er et nytt fenomen, har internett, med sine muligheter for streaming, nettfora og kommentarfelt, gitt nye plattformer for å skape, uttrykke, dele og ta del i denne kulturen. Den nye tilgjengeligheten for deltagelse har de siste tiårene bidratt til et skifte fra bruken av film som et enestående medium for propaganda fra én til mange, stat til massene, og over til en av flere måter et globalt nettverk fundert i grasrota kan samles om sannheter og verdenssyn.

Våre tre innledere vil gi et innblikk i konspirasjonskultur i dagens samfunn. Første innleder vil bidra med å gi et bilde av de norske konspirasjonsmiljøene, før de to påfølgende innlederne vil diskutere bruken av filmmediet i konspirasjonskultur generelt, med eksempler som spenner fra dokumentarfilmserien Zeitgeist (Peter Joseph, 2007, 2008, 2011), der spørsmål om bildet som bevis gjør seg gjeldende, til spredning av konspirasjonsteori gjennom YouTube-monologer og videoessay med utgangspunkt i kontroversen i spilljournalistikk kjent som Gamergate. Etter innledningene inviterer vi til åpen diskusjon.

 

John Færseth er journalist, forfatter og foredragsholder. I 2013 ga han ut boken KonspiraNorge, den første boken om norske konspirasjonsteoretiske miljøer.
Bjørn Sørenssen er professor emeritus i film- og medievitenskap ved NTNU med forskningsinteresse i feltene filmhistorie, dokumentarfilm og medieteknologi.

Kristine Ask er førsteamanuensis ved NTNU der hun forsker på internettkultur og dataspill. En særlig interesse er hvordan brukere av IKT utvikler nye former for kunnskapsproduksjon og samhandling.

 


 

Til topps