NOR: Nordisk & norsk konkurranse

Konkurranse for nye nordiske kortfilmer, som vises i 6 program (totalt ca 40 filmer, hvorav halvparten fra Norge og den andre halvparten fra resten av Norden).

• Påmelding er ÅPEN.
• Frist: 1. oktober
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
Opprinnelse: Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige (produksjonsland ELLER filmens regissør)

Alle regissører med akseptert film vil bli invitert.

 


Påmelding håndteres gjennom portalen FilmFreeway.


Go to FilmFreeway Minimalen submission platform

 


PRISER

NOR-juryen deler ut følgende priser:

Beste nordiske film
Minimalen-troféet, og 1.000 euro.

Beste nordiske fiksjon, dokumentar, animasjon eller kunstfilm: Diplomer (en eller flere filmer velges i de kategoriene som ikke 'Beste film' tilhører)

Beste norske film
Minimalen-troféet, og 5.000 kroner. Denne filmen (samt en hederlig omtale) nomineres direkte i kortfilmkategorien til den årlige Amanda-prisen (forutsatt at filmen er i samsvar med Amanda-komitéens nominasjonsregler).

Andre priser:

• The Raskin Spirit Festival Award
En film velges fra INT eller NOR av festivalen. Etablert for å feire de unike egenskapene til en kompakt, poetisk kortfilm som utnytter de visuelle og auditive mulighetene på en fantasifull måte, og ikke følger den tradisjonelle spillefilmdramaturgien. Vinneren tildeles Minimalen-troféet.

Trondheim kino velger en norsk film på ca. 5. min:
• Beste norske forfilm
Vises som forfilm på Trondheim kino i én måned.


Regler for deltakelse i Nordisk & norsk konkurranse

Typer: Alle kategorier film kan delta, med unntak av salgsfremmende filmer.

Spilletid: Ikke over 30 minutter.

Produsert: I 2022 eller 2023, med nordisk* produsent eller regissør.

Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Filmen må være fullstendig opplastet og tilgjengelig offline for vurdering av festivalen.

Utvalg: En forhåndsjury vil vurdere hver påmeldte film, og kan også gjøre tilleggsutvalg etter invitasjon, fram til kunngjøringsdatoen. Resultatet vil kunngjøres på festivalens nettsider senest en måned før festivalen. Det gis ikke begrunnelse for avslag. Ingen film kan trekkes tilbake fra konkurranseprogrammet etter at utvalget er bekreftet.

Visningskopi: For filmer som blir utvalgt må DCP visningskopi foreligge på festivalkontoret innen fristen. Master aksepteres ikke. Hvis visningskopien som leveres er HD-fil**, vil festivalen konvertere denne til DCP (denne DCPen er kun til dette formålet, og vil bli slettet etter at festivalen er over). Merk: Engelsk språkversjon eller undertekster.

Retur visningskopi: Innen to uker etter festivalen.

Priser: Arrangøren vil sette sammen en internasjonal Prisjury med tre medlemmer. Juryen vil dele ut de ovenfor nevnte prisene til regissøren(e) av de filmene som vinner.

Invitasjon og akkreditering: Alle regissører for utvalgte filmer blir invitert. En akkreditering pr. regissør, som er personlig og ikke-overførbar, og gir tilgang til alle arrangementene under Minimalen.

Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon, e-post for konkurransene: konk@minimalen.com.Norden/De nordiske land: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige - inkludert Grønland, Færøyene, Åland.

* Definisjon av "nordiske filmer" og "film fra et nordisk land":
a) Filmen har minst én statsborger av et nordisk land kreditert som regissør.
ELLER
b) Filmen er spilt inn i et av de nordiske land og er produsert eller dominerende co-produsert av et nordisk selskap, eller har minst 51% av finansieringen fra nordiske kilder. I sistnevnte tilfelle må filmen også inkludere en tilstrekkelige andel kreative elementer fra det nordiske landet og ha en sterk tematisk knytning til det.

** HD-fil:
Filmen kan leveres som Quicktime HD-fil med codec Apple ProRes 422 HQ (HD 1080p, 2-kanals lyd). Arrangøren vil da framstille en midlertidig DCP (denne slettes etter at festivalen er over, og vil ikke være tilgjengelig for andre).

 


Minimalen Short Film Festival
Foundation, Norwegian Organization No. NO 983 418 767 MVA
Address: Kjøpmannsgata 35, NO-7011 Trondheim, Norway
E-mail: festival@minimalen.com
Web: www.minimalen.com
Social: facebook.com/minimalen | twitter.com/minimalen

Festival map here >