VISNING | screening

Spesialvisning: Norwegian Offspring

I denne spesialvisningen møter vi Stein, som er besatt av teorier om undertrykkelse av mannlig seksualitet i det moderne samfunn. Når hans mor, som han har mistet kontakten med, blir funnet død i leiligheten sin i København, står han igjen uten forsoning. Mest av alt ønsker han å oppfylle sitt menneskelige formål: å reprodusere. Dette er en historie om seksualitet, dødsangst og lengselen etter tilknytning.

Mellomlengdefilmen Norwegian Offspring vant studentfilmkonkurransen La Cinef under Cannes filmfestival 2023. Det var eksamensfilmen fra Den Danske Filmskole for norske Marlene Emilie Lyngstad, som er godt kjent for Minimalens publikum gjennom en rekke tidligere kortfilmer. Hun vil være tilstede for å introdusere filmen og svare på spørsmål fra publikum.

 

Kategorier: Ani = Animasjon, Doc = Dokumentar, Exp = Eksperiment, Fic = Fiksjon, Mus = Musikk


 

Norwegian Offspring
Nova 4 - LØR | SAT 14:00 (Total: 44 min.)

DNK 2023 | Fic. | 44 min.
Director: Marlene Emilie Lyngstad

Stein er besatt av teorier om undertrykkelse av mannlig seksualitet i det moderne samfunn. Når hans mor, som han har mistet kontakten med, blir funnet død i leiligheten sin i København, står han igjen uten forsoning. Mest av alt ønsker han å oppfylle sitt menneskelige formål: å reprodusere.

Stein is obsessed with theories about the suppression of male sexuality in modern society. When his mother, with whom he has lost contact, is found dead in her apartment in Copenhagen, he is left without reconciliation. Most of all, he wants to fulfill his human purpose: to reproduce.

Script: Emilie Koefoed Larsen, Marlene Emilie Lyngstad
Camera: Thomas Dyrholm
Editing: Ania De Sá Madsen
Cast: Jan Gunnar Røise, Ibbi El Hani, Jannik Bernhard Tengberg, Mill Jober

Production: Carl Osbæck Adelkilde – Den Danske Filmskole

 

Til topps