Den 37. Minimalen Kortfilmfestival

21.-26. januar 2025

PÅMELDING

• Internasjonal konkurranse
Opprinnelse: Hele verden (unntatt Norden)
Maks spilletid: 30 minutter

• Nordisk konkurranse
Opprinnelse: Norden (inkl. Norge)
Maks spilletid: 30 minutter

• Dansefilmkonkurranse (Internasjonal og Nordisk)
Maks spilletid: 30 minutter

• Ettminuttsfilm-konkurranse
Opprinnelse: Norge
Maks spilletid: 1 minutt

Påmelding åpen fra 1. mai 2024 - her >
Tidlig frist: 1. august 2024
Siste frist: 1. oktober 2024