MULTIPLIÉ 1: INTERNATIONAL COMP. MULTIPLIÉ 2: NORDIC COMP.

MULTIPLIÉ DANCE FILM

DansiT continues the great collaboration with Minimalen Short Film Festival on the dance film program Multiplié Dance Film, established in 2015. The program is based on the unique profile of the Multiplié Dance Festival, where art of dance is bent and extended into new, surprising and engaging forms. After several years of steady rise in local, national, and Nordic contributions, last year we took a leap and expanded Multiplié Dance Film with its own Nordic program and winner.

For this year’s program, DansiT received 363 dance films from all over the world. The selection was made in collaboration with an external artistic committee which this year consisted of dance artists Terje Tjøme Mossige, Tendai Malvine Makurumbandi and Nina Wollny.

For the fifth time, a Best Film will be selected from the international program, and for the second time a winner is also selected from the Nordic program. The winners are selected by an external jury of professionals and receives a prize of 1000 euros.

This year’s jury consists of: Mishi Foltyn (Artist, curator and writer), Rebecka Lange (Dancer, choreographer and pedagogue) and Espen Lauritzen Von Ibenfeldt (Works for Cinemateket and Kosmorama, he is also a singer and a former dancer and radio host).

Kontakt | Contact:
DansiT Koreografisk senter – Arne-Sigurd Fagerli, e: arnesigurd@dansit.no
More information: www.DansiT.no


MULTIPLIÉ 1: INTERNATIONAL COMPETITION (Total: 97 min.)
NOVA 4 - SØN | SUN 18:00

ESP 2020 | Doc.Exp.Mus. | 7 min.
Director:  Arias Fernández

BIOHM WAY

Å danse og uttrykke seg er den reneste formen for frihet. Vi må ta vare på den vakre verden vi lever i. 

Dancing and expressing is the purest way of freedom. We should take care of the beautiful world we live in. 

Script, Cast: Arias Fernández

Production: Arias Fernández
Contact: Arias Fernández, e: ariasdance92@gmail.com

PRT 2022 | Exp. | 11 min.
Directors: Vico Ughetto, Filipe Correia

ALMOST UNINHABITED (Quase Desabitada)

Hver dag skjer en global dehydrering, en ørken sprer seg over kartet som en irreversibel og usynlig pest. Du puster ut, jeg puster inn. 

Daily we witness a global dehydration, a desertification of the map that spreads almost like an irreversible and invisible plague. You breathe out, I breathe in. 

Script: Daniel Matos, Filipe Correia | Camera: Eduardo Pinto | Music: Sara Pissarro | Choreography: Daniel Matos

Production: SWITCH
Contact: Daniel Matos, e: danieldomingos.matos@gmail.com

DEU 2021 | Doc.Exp. | 24 min.
Director:  Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi

SILVER VEILED

I en serie avdukinger undersøkes flaggets symbolske kraft og evne til å inneholde en rekke verdier som fremkaller kontrasten mellom tilhørighet og adskillelse. 

In a series of unveilings, the symbolic power of the flag is explored, with its capacity to contain multiple values, evoking a contrasting feeling of belonging and separation. 

Camera: Ettore Spezza | Editing: Ettore Spezza 

Production: Ginevra Panzetti, Enrico Ticconi
Contact: Panzetti / Ticconi GbR, e: mail@kante.film

USA 2022 | Doc.Mus. | 13 min.
Director: John Jota Leaños, Vanessa Sanchez

GHOSTLY LABOR: A DANCE FILM

Historien om systemisk utnyttelse av arbeidere i grenselandet mellom USA og Mexico presentert gjennom steppdans, Mexican Zapateado, Son Jarocho, Afro Karibisk bevegelse og levende musikk.

The history of systemic exploitation of labor in the US–Mexico borderlands through Tap Dance, Mexican Zapateado, Son Jarocho, Afro Caribbean movement, and live music. 

Production: Harry Gregory
Contact: John Jota Leaños, e: jota@leanos.net

CAN 2021 | Exp. | 6 min.
Director:  Caraz

DO BUTTERFLIES REMEMBER BEING CATERPILLARS?

En barnlig mann begir seg ut på en dansereise som leder han inn i flere voksne situasjoner. Er dette et barn som er i ferd med å bli voksen eller er det en mann som forsøker å bli til et barn igjen? 

A childlike man embraces a dance journey that leads him into various set- ups of adulting. Making the viewer wonder if he is a child becoming a man or a man seeking to be a child again.

Camera: Derek Branscombe | Choreographer: Alessandro Giaquinto | Composer: Hologramm | Cast: Luca Patuelli

Production: Jacob Jonas The Company, Martine aimait les films
Contact: Emma Rosenzweig-Bock, e: emma@jacobjonas.com

IRN 2021 | Doc.Exp.Mus. | 8 min.
Director:  Sina Mohammadi

VAYU

Vayu er et dobbelt mytisk vesen som gir liv som en bris og tar livet bort som en storm. I dette ritualet klorer kvinner seg selv i fjeset, som om de pløyer en mark, for å igjen bli sådd slik at prosessen kan starte på nytt.

Vayu is a dual mythical being that gives life like a breeze and takes life away like a storm. In this ritual, women scratch their faces with their own hands like plowing a land, to be re-fertilized for the process to start again. 

Script: Sina Mohammadi | Camera: Tina Fathiyounesi | Editing: Sina Mohammadi | Cast: Azin Hajimirzaee, Anna Khosravi, Akram Mohammadi, Ayla Ebrahimi, Bita Mirani, Yalda Memari, Roshana Karimi, Pegah Bahmani

Production: Sina Mohammadi
Contact: sina mohammadi, e: sina.m.anis.m@gmail.com

FRA 2022 | Doc.Mus. | 9 min.
Director: Natia Chikvaidze

TAMADA

Under spøkelset av en svunnen glanstid reises spørsmålene rundt kvinners anerkjennelse og frihet til å tenke og ta avgjørelser i et land i spenning.

Under the spectre of an extinguished glory, raises the question of the admissibility of women, freedom to think and make decisions in a country under tension.

Script: OVVO | Cast: Natia chikvaidze

Production: OVVO
Contact: OVVO, e: voffcrea@gmail.com

HKG 2021 | Doc.Exp. | 3 min.
Director:  Yik Chit Tsui

MY LIFE AS A DANCER? - CHAPTER 2
(我的舞蹈生涯?- 第二章)

Når man har danset hele livet, hva er da igjen uten dansen? Hva består livet av?

When you have been dancing almost all your life. What is left without dancing? What constitutes life? 

Script, Cast: Yik Chit Tsui

Production: Yik Chit Tsui
Contact: Ivy Y. TSUI, e: yikchit@gmail.com

USA 2022 | Doc. | 5 min.
Director: Jessica Riggs

FOUND: COMMUNITY THROUGH MOVEMENT

Når det endelig ble trygt å møtes igjen etter pandemien har en improvisasjonsbasert dansegruppe hjulpet eldre som bor alene til å endelig komme seg ut av rommene og ut i selskap med andre.

When it finally was safe, an improvisation-based dance class helped the older adults residing in independent living apartment homes out of their rooms and into the company of others.

Camera, Editing: Michelle Bernier | Cast: Megan Roney, Timothy Bruno

Production: Jessica Riggs
Contact: Jessica Riggs, e: info@lifeartdance.org

USA 2022 | Exp. | 4 min.
Director:  John Williams

CAN'T NOBODY HIDE

Moderne “Flex and Turf” dans satt til amerikansk gospelblues fra 1930-tallet i en forlatt og forfallen kirke med danserne ENinja og Joyntz i dansegruppen Turf Feinz fra Oakland California.

Modern day “Flex and Turf” dance set to American Gospel Blues from the 1930s in an abandoned church. Featuring ENinja and Joyntz from the dance crew Turf Feinz in Oakland, California. 

Camera: James Tucker | Editing: John Williams | Dancer: ENinja, Joyntz Scott

Production: John Williams
Contact: John Williams, e: jtw87@aol.com

CAN 2022 | Doc. | 7 min.
Director:  George Stamos

SNAP - ARCHIE'S STORY

Et sjeldent og sårbart portrett av NYC vogue-danseikon Archie Burnett. Med livaktige bilder, humor og bevegelse presenteres Archies egen historie om motstandskraft og standhaftighet på tross av smerte og motgang.

A rare and vulnerable portrait of NYC vogue-dance icon Archie Burnett where vivid imagery, humour, movement, and Archie's narration come together to tell his remarkable story of resilience and unwavering fierceness despite pain and adversity.

Script: George Stamos | Cast: Archie Burnett

Production: George Stamos
Contact: George Stamos, e: stamos.george@gmail.com

 

MULTIPLIÉ 2: NORDIC COMPETITION (Total: 84 min.)
NOVA 4 - SØN | SUN 20:00

SWE 2022 | Exp. | 7 min.
Director: Viktoriia Khoroshylova

THE BODY OF THE WAR

En dokumentarisk dans som opptrer i gapet mellom naturen i fredfulle Sverige og krigen i Ukraina. Hun har blitt krigens kropp, men hvor er det krigen sitter i kroppen? 

A documentary dance appearing in the gap between the nature of peaceful Sweden and the Ukrainian war. Her body has become the body of the war, but where does the war reside in the body?

Camera: Carl Johan Folkesson Karlidag 

Production: Mira Helenius Martinsson
Contact: Carl Karlidag, e: carljohan.folkesson@skanesdansteater.se

NOR 2022 | Doc.Exp. | 8 min.
Director:  Penelope Larsen

DANCING THROUGH LIFE

«Hvordan danser jeg nå som jeg er syk?» Etter å ha vært kronisk syk i flere tiår, bruker Kristine Nilsen Oma dansen til å uttrykke og formidle hvordan det er å leve med alvorlig ME.

"How do I dance now that I am sick?"  Dancing has been the biggest driving force in Kristine Nilsen Oma's life. She has been chronically ill for a few decades, and uses dance to express and convey what it is like to live with severe ME.

Camera: Penelope Larsen, Lars Klemmetsrud, Per Rutledal | Dancer: Kristine Nilsen Oma | Music: Ole Amundsen 

Production: Penelope Larsen
Contact: Penelope Larsen, e: penelope.alida@gmail.com

GBR 2021 | Exp. | 10 min.
Director:  Nora Synnøve Eek

E2 9QT

En ode til London, byens skjønnhet og kjærligheten til et urbant liv. Filmen utforsker forholdet mellom klær og identitet. 

An ode to London, the beauty of the city and a love for urban life. The film explores the relationship between clothes and identity. 

Music: Valentin Larbre | Cast: Carla Catinot
Contact: Nora Eek, e: nora@eek.no

FIN 2022 | Ani.Exp. | 7 min.
Director: Hannaleena Heiska

METAMORPHOSIS

En kombinasjon av malerier og samtidsballett. Hva skjer når publikum og ansatte har forlatt utstillingen, og kunsten begynner å leve sitt eget liv?

A combination of painting and contemporary ballet. What happens when the audience and staff have left the exhibition hall and the art begins to live its own life?

Script: Hannaleena Heiska, Minna Tervamäki | Camera: Kerttu Hakkarainen | Editing: Oskar Franzén | Cast: Minna Tervamäki

Production: Minna Tervamäki
Contact: Hannaleena Heiska, e: hannaleenaheiska@gmail.com

NOR 2021 | Fic. | 3 min.
Director:  Ronald Belaza

WALLS

Hvordan kan man uttrykke vegger? Bokstavelig, personlig eller i samfunnet – over avstander eller intimt mellom to dansere gjennom bevegelsene i dansestilen waacking. 

How can we express walls? Literally, personally and in society, either at a distance or intimately between two dancers, through the movements of the waacking dance style. 

Script: Ronald Belaza | Cast: Ronald Belaza, Ida Louise Sundby

Production: Nikolai Nypan, Marco Villabrille
Contact: Ronald Belaza, e: ronald_belaza@hotmail.com

NOR 2022 | Exp. | 8 min.
Director: Kristin Bolstad, Signe Fuglesteg Luksengard

ECHOES & SHADOWS

En refleksjon over bevegelse og stillhet, å holde fast og gi slipp, og hvilke roller vi tar og har ovenfor hverandre. 

A reflection on motion and standstill, to hold on and to let go, and what roles we take or have facing each other. 

Camera: Signe Fuglesteg Luksengard | Music: Kristin Bolstad

Production: Kristin Bolstad, Signe Fuglesteg Luksengard
Contact: Kristin Bolstad, e: kristin_bolstad@yahoo.no

ISL 2022 | Exp. | 7 min.
Director:  Helena Jónsdóttir

JOURNEY

Når vi går gjennom noe vanskelig, kan vi finne trøst i hver dag som går av reisen vår. ‘Rétt að byrja’, reisen har nettopp begynt. 

When we are going through a difficult process, we can find some comfort with each passing day on our journey. ‘Rétt að byrja’, the journey is just getting started.

Script: Helena Jónsdóttir | Cast: Laufey Elíasdóttir

Production: Helena Jónsdóttir
Contact: Helena Jónsdóttir, e: mediadans@this.is

NOR 2022 | Fic. | 6 min.
Director:  Valia Phyllis Zwart

LIFE LEFT BEHIND (Tilbakelagt Liv)

En kvinne i førersetet forsøker å forsone seg med fortiden og merkene den har satt.

Whilst driving, a woman attempts to reconcile with her past and the scars it has left behind.

Script: Valia Phyllis Zwart | Cast: Anna Einemo Frøysland, Jon Filip Fahlstrøm, Karianne Andreassen, Emily Zwart

Production: Valia Phyllis Zwart
Contact: Valia Phyllis Zwart, e: valiaphyllis@gmail.com

FIN 2021 | Fic. | 11 min.
Director:  Kati Kallio

WALKS WITH ME

80 år gamle Sanna lever alene med minnene og potteplantene sine. En dag skjer det noe utenfor vinduet hennes som får henne til å mimre tilbake til tidligere venner, og legge merke til hvor ensom hun er. 

80-year-old Sanna lives alone with her memories and houseplants. One day something happens outside her window, making her reminisce of her friends and notice her own loneliness. 

Camera, Editing: Kati Kallio, Antti Ahokoivu | Music: Janne Laine | Dancers: Elina Hyvärinen, Jukka Tarvainen, Ervi Sirén, Marjukka Savolainen

Production: Outi Rousu, Elli Isokoski
Contact: Andrew Norton, e: andy@rainafilms.com

FIN 2021 | Fic. | 10 min.
Director: Kimmo Leed

WHEN THE NIGHT FALLS

I nær fremtid rømmer en kvinne fra et samfunn i total kollaps. På veien møter hun fremmede som hun må bygge tillit hos for å redde sin egen fremtid.

In the near future, a woman escapes a collapsing society. Along the way, she encounters people whose trust she needs to gain, in order to save her own future. 

Script: Kimmo Leed, Juha Harju | Camera: Jarkko T. Laine F.S.C. | Editing: Otto Heikola | Choreography: Dance Company Gruppen Fyra | Composer: Mari Sainio | Cast: Virpi Juntti, Jenni Nikolajeff, Pia Liski, Tommi Haapaniemi, Jukka Tarvainen

Production: Pia Liski, Valtteri Munkki
Contact: Valtteri Munkki, e: valtteri@sidestories.fi

DNK 2022 | Fic. | 7 min.
Director:  Morten Arnfred

THE MEATLUMP

En grotesk, rå og sårbar sammensmelting av tre kropper. En utforsking av vårt intense behov for intimitet og berøring og forholdet mellom kjærlige og destruktive impulser.

A grotesque, raw and vulnerable fusion of three bodies. Explores our intense urge for intimacy and touch and the relationship between our loving and destructive impulses. 

Camera: Morten Arnfred | Choreography and Performance: Julie Rasmussen, Maren Fidje Bjørneseth, Rickard Fredborg | Dramaturgy and Music: Dan Nicholson

Contact: Morten Arnfred, e: arnfred.morten@gmail.com


Til topps