VISNING | screening

FOCUS: DOUWE DIJKSTRA

Douwe Dijkstra (b. 1984, The Netherlands) is a filmmaker and visual artist, operating in a mixture of video, animation and VFX. His projects range from short films and documentaries to video installations and theatre performances.

He moves freely and playfully in a meta-area he has hammered out on his own, a narrative style that crosses the traditional boundaries between documentary and fiction, essay and experiment. With an underlying social engagement, he employs his intrinsic humor to disarm and get under the skin of people, to deliver playful treatments of at times difficult subjects.

Categories: Ani = Animation, Doc = Documentary, Exp = Experimental, Fic = Fiction, Mus = Music


Focus: Douwe Dijkstra
Nova 4 - LØR | SAT 17:00 (Total: 79 min.)

NED 2015 | Doc.Exp. | 12 min.
Director: Douwe Dijkstra

SUPPORTING FILM (Voor Film)

En utforskning av det særegne ritualet med å se film. Hvordan oppleves mediet av personer med sansehemninger, sterk religiøs tro eller kjærlighetssorg?

An exploration of the peculiar ritual of watching film. How is the medium experienced by people with sensory impairments, strong religious beliefs, or lovesickness?

Script, Camera, Editing: Douwe Dijkstra

Production: Bart Jansen
Contact: Go Short

NED 2014 | Exp. | 12 min.
Director: Douwe Dijkstra

DÉMONTABLE (Démontable)

Krig føres på kjøkkenbordet mens en mann drikker kaffe. Verden står i brann. Helikoptre knuser avisen hans, en drone skyter mot en tallerken med brokkoli.

War is waged on the kitchen table while a man drinks coffee. The world is on fire. Helicopters shred his newspaper, a drone fires at a plate of broccoli.

Script, Camera, Editing: Douwe Dijkstra | Cast: Douwe Dijkstra, Jesse Strikwerda

Production: Douwe Dijkstra
Contact: LIMA

NED 2016 | Doc.Exp. | 16 min.
Director: Douwe Dijkstra

GREEN SCREEN GRINGO

Bak en green-screen finner en utlending veien gjennom et fortryllende – og likevel turbulent – Brasil. Der gatene er en arena for politikk, kunst og kjærlighet kan en gringo bare se på. Resultatet er et mixtape-portrett av dagens Brasil sett gjennom en besøkendes øyne.

Behind a green screen, a foreigner finds his way in an enchanting - and yet turbulent - Brazil. Where the streets are a stage for politics, art and affection, a gringo can only watch. The result is a mixtape-portrait on modern day Brazil seen through the eyes of the visitor.

Script, Camera, Editing: Douwe Dijkstra

Production: Douwe Dijkstra
Contact: Square Eyes, e: info@squareeyesfilm.com

NED 2022 | Exp. | 10 min.
Director: Douwe Dijkstra

EINE SEKUNDE IN FRÄNKLI
(Eine Sekunde in Fränkli)

Mens han oppholder seg i Sveits, blir regissøren overveldet av en numismatisk lidenskap ved synet av en-franc-mynten. Denne mynten, som nesten ikke har endret seg i utseende på flere tiår, bærer nasjonale symboler som forblir uklare for ham og sveitserne han møter.

While staying in Switzerland, the director is overcome with a numismatic passion at the sight of the one-franc coin. This coin, which has hardly changed in appearance in decades, bears national symbols that remain obscure to him and the Swiss people he encounters.

Script, Camera, Editing: Douwe Dijkstra

Production: Kurzfilmtage Winterthur, Valk Productions
Contact: RADIATOR IP Sales

NED 2022 | Doc. | 29 min.
Director: Douwe Dijkstra

NEIGHBOUR ABDI (Buurman Abdi)

Hvordan kan du forstå en voldelig fortid? Somaliskfødte Abdi gjenskaper livet sitt, preget av krig og kriminalitet, med hjelp fra naboen og filmskaperen Douwe.

How can you understand a violent past? Somali-born Abdi reenacts his life, marked by war and criminality, with the help of his neighbour and filmmaker Douwe.

Script: Douwe Dijkstra, Abdiwahab Ali | Camera, Editing: Douwe Dijkstra

Production: Valk Productions - Richard Valk
Contact: Square Eyes, e: info@squareeyesfilm.com

 

Til topps