Program 1 program 2 program 3 program 4

European Award Winners (EFA)

A panorama with 20 award winners from European festivals are presented, all qualified for the European Film Awards 2021. The European Film Academy (EFA) is the organizer of this short film tour, with the intention of giving as big an audience as possible the opportunity to enjoy this panorama of young, contemporary European filmmaking.

Ultimately, the documentary film My Uncle Tudor (Nanu Tudor) was awarded the EFA Short Film Grand Prix. The films are presented in four parts Wednesday, Saturday and Sunday.

Contact: European Film Academy e.V. – Sandra Leege, e: s.leege@europeanfilmacademy.org

Categories: Ani = Animation, Doc = Documentary, Exp = Experimental, Fic = Fiction, Mus = Music 

Europeisk 1: Animasjon | EFA 1: Animation (Total: 83 min.)

FRA 2020 | Ani. | 10 min.
Director: Marie Jacotey, Lola Halifa-Legrand

BLUE FEAR (FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE)

Et par på kjøretur i Provence. Nils kjører Flora til foreldrene sine for første gang når de blir utsatt for et bakholdsangrep. Han flykter, mens hun blir tatt til fange. Gjennom en natt i furuskogen må hun konfrontere sin egen usikkerhet.

A couple on the roads of Provence. Nils is driving Flora to his parents for the first time when they get ambushed. While she is made prisoner, he flees. During a night in the pinewoods, she has to face her doubts.

Script: Lola Halifa-Legrand | Camera: Marie Jacotey | Animation: Léo Schweitzer, Jean da Ros, Augustin Guichot, Kévin Manach, Elie Martens, Simon Duong Van Huyen, Ugo Bienvenu | Editing: Albane du Plessix

Production: Miyu Productions - Emmanuel-Alain Raynal, Pierre Baussaron

FRA 2020 | Ani. | 14 min.
Director: Paul Mas

PRECIOUS (PRÉCIEUX)

Julie passer ikke inn på skolen sin. Når autisten Emile begynner i klassen endres alt.

Julie doesn’t fit in at school. The arrival of Emile, an autistic child, changes the game.

Script, Editing: Paul Mas | Animation: Paul Mas, Fran Gondi | Camera: Enzo Riedinger

Production: Je Suis Bien Content - Marc Jousset, Perrine Capron

DEU 2020 | Ani. | 21 min.
Director: Katharina Huber

THE NATURAL DEATH OF A MOUSE
(DER NATÜRLICHE TOD DER MAUS)

Noen dager innbiller hun seg at hun mentalt kan få kroppsdeler til å falle av på mennesker som for henne virker ondskapsfulle. Og andre dager ser alle rundt henne vakre ut.

Some days she imagines that by her sheer will she can make body parts fall off people who seem vicious to her. And some other days everyone around her looks beautiful.

Script, Animation, Editing: Katharina Huber

Production: HUBA Film - Katharina Huber

IRL 2021 | Ani. | 10 min.
Director: Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo

FALL OF THE IBIS KING

Skurken i en dyster opera blir stadig mer urolig etter den den tidligere hovedrolleinnehaverens overraskende tilbakekomst.

The antagonist of a dark opera becomes increasingly unsettled following the unlikely return of the former lead actor.

Script: Josh O’Caoimh | Camera, Editing: Josh O’Caoimh, Mikai Geronimo | Animation: Mikai Geronimo, Josh O’Caoimh, Charles Henri-Sanson, Giorgia McKenna, Deither Kirby Jay, Ina Albrecht, Marie-Liesse Coumau, Patrick O'Callaghan

Production: The National Film School, IADT - Damien Byrne

GBR 2020 | Ani. | 13 min.
Director: Gabriel Böhmer

PUSH THIS BUTTON IF YOU BEGIN TO PANIC

Bartholomew Whisper var hos legen i dag. Der møtte han noen administratorer med sans for eksperimentell kirurgi, og noen ensomme MRI-maskiner. I det minste var det voksende hullet i hodet hans i ferd med å bli ganske vakkert.

Bartholomew Whisper went to the doctor today. There he met some administrators keen on experimental surgery, and some lonely MRI machines. At least the growing hole in his head was becoming quite beautiful.

Script, Animation: Gabriel Böhmer | Cast: Michael Paoli (voice)

Production: Rational Vagabund Film - Samantha Monk
Contact: Wouter Jansen, e: info@squareeyesfilm.com

BEL, FRA, NED 2021 | Ani. | 15 min.
Director: Nicolas Keppens

EASTER EGGS

Den kinesiske restauranten er tom. Det eksotiske fugleburet står på vidt gap. De to vennene Jason og Kevin ser på dette som en mulighet til å fange og selge dem. Men å fange fuglene er ikke så enkelt som det virket.

The Chinese restaurant is empty. The exotic bird’s cage stands wide open. Two friends, Jason and Kevin, see this as an opportunity to catch and sell them. Catching the birds is not as simple as it seems.

Script, Editing: Nicolas Keppens | Animation: Nicolas Keppens, Pascal Vermeersch, Camiel Hermans, Digna van der Put, a.o.

Production: Animal Tank - Brecht van Elslande; Miyu Productions - Emmanuel-Alain Raynal, Pierre Baussaron; Ka-Ching Cartoons - Joost van den Bosch, Erik Verkerk

Til topps

Europeisk 2: Dokumentar | EFA 2: Documentary(Total: 100 min.)

ISR 2020 | Doc. | 23 min.
Director: Rona Segal

MISSION: HEBRON (HAMESIMA HEVRON)

I Israel rekrutteres soldater i en alder av 18 år. Et par måneder senere har de allerede ansvaret for sivile palestinske liv, i nesten alle aspekter. Seks eks-soldater stiller foran kamera og deler hva de nylig har vært med på.

In Israel, soldiers are recruited at the age of 18. A couple of months later, they are already in charge of Palestinian civil life, in almost every aspect. Six ex-soldiers face the camera, and recall their recent service.

Script: Rona Segal | Camera: Itay Marom | Editing: Ayelet Ofarim | Cast: Louis Averbuch, Nitzan Ron, Ron Zeidel, Yonatan Stearman, Dean Issacharoff, Nadav Bigelman

Production: Kliger Films - Idit Kliger; KM Productions - Kobi Mizrahi

FRA 2021 | Doc. | 19 min.
Director: Nicolas Gourault

VO

En dødsulykke med en selvkjørende bil og en fotgjenger setter i gang en etterforskning om rollen til menneskene som arbeider med utvikling av førerløse biler. Vitnesbyrd fra kjøretøyoperatører leder oss gjennom et nattskift der landskapet smelter sammen med data fra bilens sensorer.

A deadly accident between a self-driving car and a pedestrian sets off an investigation about the role of human workers in the training of driverless cars. Testimonies from vehicle operators guide us through a night shift where the landscape merges with data from the car’s sensors.

Script: Nicolas Gourault | Camera: Nicolas Gourault, Alan Guichaoua | Editing: Félix Rehm

Production: Le Fresnoy - Luc-Jérôme Bailleul

NED 2021 | Doc. | 22 min.
Director: Eliane Esther Bots

IN FLOW OF WORDS

Beretningene til tre tolker ved Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia. De oversatte sjokkerende vitnesbyrd fra vitner, ofre og gjerningsmenn, uten noen gang å ta inn over seg sine egne stemninger, følelser og personlige historier. I motsetning til det som var deres rolle ved tribunalet, setter denne filmen deres stemmer og opplevelser i sentrum.

The narratives of three interpreters of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. They interpreted shocking testimonies from witnesses, victims and perpetrators, without ever allowing their own emotions, feelings and personal histories to be present. Contrary to their position at the tribunal, this film places their voices and experiences center stage.

Script, Editing: Eliane Esther Bots | Camera: Daniel Donato

Production: near/by film - Manon Bovenkerk

FRA 2020 | Ani.Doc. | 16 min.
Director: Ismaël Joffroy Chandoutis

MAALBEEK

Sabine ser etter et svunnet bilde: en dag som har satt sine spor for alltid og som alle husker unntatt henne. Men kanskje er dette fraværet det som tillater henne å gå videre med livet?

Sabine is looking for a missing image: a day that has left its mark forever and that everyone remembers but her. But maybe this absence is what allows her to move on with her life?

Script: Ismaël Joffroy Chandoutis, Perrine Prost | Camera: Ismaël Joffroy Chandoutis, Pierre De Wurstemberger, Maël Delorme, Bérengère Gimenez, Nicolas Forero | Editing: Maël Delorme, Marianna Romano, Ismaël Joffroy Chandoutis | Animation: Ismaël Joffroy Chandoutis, Maël Delorme, Dorian Rigal, William Houel

Production: Films Grand Huit - Pauline Seigland, Lionel Massol, Jules Reinartz; Les Films à Vif - Maxence Voiseux; Ismaël Joffroy Chandoutis

BEL, PRT, HUN, MDA 2020 | Doc. | 20 min.
Director: Olga Lucovnicova

MY UNCLE TUDOR (NANU TUDOR)

Etter 20 år med stillhet reiser filmskaperen tilbake til oldeforeldrenes hus, hvor hun ble utsatt for skadelige hendelser som satte varige, dype spor i henne. Den etterlengtede familiesammenkomsten virker mot hennes forsøk på å overvinne fortiden.

After 20 years of silence, the filmmaker travels back to the house of her great-grandparents, where she passed through harmful events that left a deep imprint on her memory forever. The long-awaited family gathering runs counter to her attempts to overcome the past.

Script, Camera, Editing: Olga Lucovnicova

Production: DocNomads - Frederik Nicolai

Til topps

Europeisk 3: Migrasjon | EFA 3: Migration (Total: 75 min.)

PRT 2021 | Fic. | 20 min.
Director: José Magro

NHA SUNHU

Issa, en fotballspiller fra Guinea-Bissau som spiller i Portugal, blir kontaktet av to filmskapere som ønsker å vite mer om livet hans og lage en dokumentar. Filmen avslører stemmene bak kameraet og er en refleksjon over blikket, det forutinntatte, og representasjonen av den andre.

Issa, a footballer from Guinea-Bissau who plays in Portugal, is contacted by two filmmakers who want to know more about his life and make a documentary. Exposing the voices behind the camera, the film is a reflection on the gaze, bias, and representation of the other.

Script: José Magro | Camera: Miguel da Santa, Tiago Carvalho | Editing: José Magro, Miguel da Santa | Cast: Joãozinho da Costa, Danilo da Mata, Diogo Cardoso, João Lourenço

Production: Bagabaga - José Magro; Pântano - João Niza Ribeiro

POL 2020 | Fic. | 25 min.
Director: Damian Kocur

BEYOND IS THE DAY (DALEJ JEST DZIEŃ)

Et sted i Europa, et sted i Polen, bor Paweł – en enkel mann som jobber på en liten elveferge like ved landsbyen. Hver dag ser lik ut, men en dag legger han merke til at noen krysser elven ved å svømme.

Somewhere in Europe, somewhere in Poland, lives Paweł - a simple man working on a small river ferry close to his village. Every day looks the same, but one day he notices somebody traversing the river by swimming.

Script: Damian Kocur | Camera: Damian Kocur | Editing: Paweł Laskowski, Damian Kocur | Cast: Paweł Bloch, Mohammad A Issa

Production: Damian Kocur (Tomcat), Michał Sadowski (KingHouse)

ESP 2020 | Fic. | 18 min.
Director: Fernando Pomares

THE MARTYR (EL MÀRTIR)

To syriske brødre krysser en grense ulovlig for å komme inn i et vestlig land. Søsteren deres er forteller for denne reisen der nåtid, fortid og drøm blander seg sammen og blir både et glansbilde og en marerittversjon av vår samtid.

Two Syrian brothers illegally cross a border to enter into a Western country. Their sister narrates this journey where present time, past and the oneiric all jumble together to become both a dream and nightmare of our current world.

Script: Fernando Pomares | Camera: Albert Badia | Editing: Diana Toucedo | Cast: Diia Alekhaiem Jelud, Amjad Almussa, Narjis El-Badaoüi Araissi

Production: Travelogue Studio - Alèxia Bas Anglès

GBR 2020 | Fic. | 12 min.
Director: Aneil Karia

THE LONG GOODBYE

En dystopi om hva hatytringer og rasisme til slutt kan føre til.

Dystopia on what hate speech and racism can ultimately lead to.

Script: Aneil Karia, Riz Ahmed | Camera: Stuart Bentley | Editing: Amanda James | Cast: Riz Ahmed

Production: Somesuch - Tom Gardner

Til topps

Europeisk 4: Fiksjon | EFA 4: Fiction(Total: 87 min.)

ITA, BEL 2020 | Fic. | 8 min.
Director: Eva Giolo

FLOWERS BLOOMING IN OUR THROATS

Et intimt, poetisk portrett av de skjøre balansene som styrer hverdagen i hjemlige omgivelser.

An intimate, poetic portrait of the fragile balances that govern everyday life in a domestic setting.

Script, Camera, Editing: Eva Giolo

Production: Leonardo Bigazzi

ALB 2020 | Fic. | 23 min.
Director: Lorin Terezi

THE NEWS

En nygift kvinne bor med sin svigerfamilie mens mannen hennes jobber i nabolandet, Hellas. En dag oppdager han et lik og hele den lille byen møtes til kamp for å få nasjonal fjernsynsdekning.

A newly married woman lives with her in-laws while her husband works in the neighboring country, Greece. One day he discovers a corpse and the whole small town goes into battle to get coverage on national television.

Script: Lorin Terezi, Anila Balla | Camera: Denald Grepcka | Cast: Lena Kryeziu Bokshi, Bilbil Kasmi, Mirjana Deti Lago

Production: Kaçak - Anila Balla; Mailuki Films - Eduardo M Escribano Solera

SRB 2020 | Fic. | 11 min.
Director: Gorana Jovanović

ARMADILA

Sanja er en tøff 13-årig jente som ikke liker å vise følelser - minst av alt til Darko som hun er smugforelsket i. Men når hun begynner å mistenke at noe har skjedd med hennes kjære men vanskelige hund Krle, blir det vanskelig å holde følelsene under kontroll.

Sanja is a tough 13-year-old girl who doesn’t like to show her emotions to anyone, least of all to her crush Darko. But when she starts to suspect that something has happened to her troublesome but beloved dog Krle, it will become ever so hard to keep her feelings under control.

Script, Editing: Gorana Jovanović | Camera: Lev Predan Kowarski | Cast: Iva Pernjaković, Nikola Zečević

Production: Gorana Jovanović

FRA 2020 | Fic. | 20 min.
Director: Naïla Guiguet

DUSTIN

I et forlatt varehus danser folkemengden som én til 145 BPM technomusikk. Blant dem er transpersonen Dustin og kompani: Felix, Raya og Juan. Når natten nærmer seg dag forvandles kollektivt hysteri til søt melankoli, og eufori til lengsel etter ømhet.

In an abandoned warehouse, a crowd is dancing as one to 145 BPM techno music. Among them is Dustin, a young transgender and crew: Felix, Raya and Juan. As the night draws on, collective hysteria morphs into sweet melancholy, and euphoria into yearning for tenderness.

Script: Naïla Guiguet | Camera: Claire Mathon | Editing: Nathan Jacquard, Vincent Tricon | Cast: Dustin Muchuvitz, Félix Maritaud, Raya Martigny, Juan Corrales, Lucie Borleteau, Erwan Fale

Production: Alta Rocca Film - Jean-Etienne Brat, Lou Chicoteau

GRC 2020 | Fic. | 25 min.
Director: Thelyia Petraki

BELLA

Hellas 1986-1987, litt før statssosialismens fall og nær slutten av den kalde krigen. Foran Anthis øyne er landet i endring, og verden endrer seg; og i takt med det, forandrer visst Christos seg også.

Greece 1986-1987, a little before the fall of State Socialism and just at the end of the Cold War. In front of Anthi’s eyes the country is changing, the world is changing and with them Christos seems to be changing too.

Script: Thelyia Petraki | Camera: Manu Tilinsky | Editing: Myrto Karra | Cast: Elena Topalidou

Production: TopSpot - Kostas Tagalakis

Til topps