VISNING | screening

REGIONAL STUDENT COMPETITION

Minimalen is pleased to present another edition of the Regional Student Competition. Students from Trøndelag, Nordland, Troms and Finnmark's film, TV, art and animation studies have submitted their films to a competition where the best student film from 2020 will be awarded with a diploma and the title Nordenfjelds Best Student Film.

The jury consists of Ronja Ragnhild Svenning Berge (Vapen och Dramatik), Bente Maalen (Blaane Film, Ramaskrik Film Festival) and Kjetil Sørenssen (Mid Norwegian Film Center). The award ceremony is Sunday.

Note: The films do not have English subtitles.

Categories: Ani = Animation, Doc = Documentary, Exp = Experimental, Fic = Fiction, Mus = Music


 

NORDENFJELDSK STUDENTKONKURRANSE | REGIONAL STUDENT COMPETITION
(Total: 93 min.)
WATCH | SE NÅ

NOR 2020 | Fic. | 24 min.
Director: Sigurd Vaagland

TO: ANYONE LISTENING (Til den som lytter)

En ung journalist oppsøker en gammel venninne for å lage en podcast om hennes forsvunnede bror.

A young journalist seeks out an old friend, to make a podcast about her missing brother.

Script: Sigurd Vaagland, Snorre Sataslåtten, Magnus Garte Vinterbo | Camera: Mathias B. Jensen | Editing: Magnus Garte Vinterbo | Cast: Cecilie Svendsen, Vibeke Bugge, Jesper Malm, Martin Werner Johansen
Production: Lars Andreas Haaø Fossestøl
Contact: Lars Andreas Haaø Fossestøl, e: lfossestoel@gmail.com

NOR 2020 | Fic. | 16 min.
Director: Johanna Carin Nyström

THE SEEKERS (Søkerne)

En ung kvinne reiser til Lofoten for å sammen med sin søster hjelpe deres far med å flytte til et nytt hus. Uenigheter om det nye huset, fortiden og deres far kommer til overflaten, og søstrene famler med å finne ut av hva som er virkelig og ikke.

A young woman travels to Lofoten to, together with her sister, help their father move to a new house. Conflicting ideas of the house, the place, the past and most important of their father slowly surfaces between the sisters and they find themselves grasping for what’s real.

Script: Johanna Carin Nyström
Production: Lise Ulvedahl Carlsen
Contact: Johanna Nyström, e: johannacnystrom@gmail.com

NOR 2020 | Fic.Exp. | 10 min.
Director: Laurens Perol

DEVELOPING A LANGUAGE (Å øve)

En filmatisk studie som følger regissørens arbeid med å utvikle et visuelt språk. Kun med bruk av lys, musikk og lyd utforskes det kreative formspråket til den fremtidige langfilmen “Å øve”.

A cinematic study following the director’s development of a visual
language. Only with the use of light, music and sound, we explore – frame by frame – the creative establishment of content and form for the future feature film ‘Å Øve’ (to practice).

Script, Editing: Laurens Perol | Camera: Peter Gupta, Snorre A. Sætereng, Andrea H. Hveding | Cast: Laurens Perol
Production, Contact: Laurens Perol, e: laurens@perol.de

NOR 2020 | Fic. | 3 min.
Director: Henrik Schefte, Snorre Johnsen Ulvåg

THE BURGLARY

Under et innbrudd får en tyv mer å hanskes med enn planlagt.

A thief breaks into an apartment, but gets more than what he wished for.

Script: Henrik Schefte, Joar Hougen | Cast: Sean Talgo, Johannes Bouchama, Snorre Johnsen Ulvåg
Production, Contact: Marcus Balcon, e: marcusbalcon@gmail.com

NOR 2020 | Fic.Exp. | 16 min.
Director: Ingeborg Augunset

EGGSHELLS

Om natten svever Emelie i det ytre rom mens hun hører på lyden av planetene. En mystisk, interplanetar kraft forstyrrer drømmene hennes og tvinger henne til å konfrontere sitt kjærlighetsforhold og sin underbevissthet.

At night, Emelie floats in outer space, listening to the sound of the planets. A mystical, interplanetary force interferes with her dreams, forcing her to confront both her relationship and her subconscious.

Script: Ingeborg Augunset | Cast: Rebekka Christophersen, Emelie Wingårdh
Contact: Iggy Augunset, e: ingeborgaugunset@gmail.com

NOR 2020 | Doc. | 25 min.
Director: Mads Sterri Nilsen

MY FRIEND ARTEMIS (Min venn Artemis)

Filmen følger Artemis, en norsk transkvinne som vil fullføre sin transformasjon, med utfordringene dette medbringer i en tidlig fase av en kjønnskorrigerende prosess.

The film follows Artemis, a Norwegian trans woman who wants to complete her transformation, with the challenges this brings in an early phase of the gender correction process.

Script: Mads Sterri Nilsen, Daniel Nilsen Bjørneraas | Camera: Eiríkur Björnsson | Editing: Magnus Lillemark, Mads Sterri Nilsen | Cast: Artemis Kjøllmoen Aarø
Production: Daniel Nilsen Bjørneraas, Mads Sterri Nilsen
Contact: Daniel Nilsen Bjørneraas, e: madssterrinilsen@gmail.com

 

Til topps