MULTIPLIÉ DANCE FILM

DansiT (a regional center for dance in Trondheim and Mid-Norway) continues the good collaboration with Minimalen Short Film Festival on the dance film program Multiplié Dance Film, established in 2015. The program is based on the unique profile of the Multiplié Dance Festival, where the dance art bends and extends into new, surprising and engaging forms.

For this year's program, DansiT received 244 dance films from all over the world. The selection was made by guest curators Gina Sandberg and Rannei Grenne in collaboration with DansiT. This year, for the second time, a Best Film will be announced.

• AWARD: Best Film
The winner is selected by an external jury of professionals and receives a prize of 1000 euros. The jury consists of: Mads Outzen (Film Studies Phd-student and programmer for Minimal Short Film Festival), Svetlana Stokke (dancer and dance educator), Ida H. Eldøen (film director, producer and C.E.O. of Tagline).

Curator & contact:
DansiT – Tonje Wik Olaussen - e: tonje@dansit.no
More information: www.dansit.no

Søn | Sun 18:00 (Total: 101 min.) [Nova 2]

NOR 2019 | Exp. | 10 min.
Director: Elin Osjord

LIVING PICTURES (Levandes bilder)

I Rogaland, 900 meter over bakken, beveger danseren Cesilie Kverneland seg i kontakt med naturen rundt, og med sine innvendige bilder. Hun danser til et dikt av den norske poeten Gunnar Roalkvam og musikk av John Derek Bishop.

In Rogaland, Norway, 900 meters above the sea, the dancer Cesilie Kverneland is moving in tactile contact with the surrounding nature, and her inside images. Accompanied by a poem by the Norwegian poet Gunnar Roalkvam, and music by John Derek Bishop.

Script: Gunnar Roalkvam (poem) | Camera: Elin Osjord | Cast, Choreography: Cesilie Kverneland

Production, Contact: Elin Osjord, e: elinosjord@me.com

GBR 2019 | Exp. | 15 min.
Director: Harry Brooks

SILENT GESTURES

Det finnes et språk av bevegelse og gester som er kapabelt til å kommunisere den følelsesmessige tilstanden til en person på en dypt bevegende måte. Koreografien utforsker en evne til å lage en autentisk form for bevegelse.

There is a language of movement and gesture that is capable of communicating the emotional state of a person in a profound and deeply moving way. The choreography explores an ability to create an authentic way of moving.

Cast: Conor Kerrigan, Folu Odimayo, Eddie Hookham

Contact: Harry Brooks, e: Harryedwardbrooks@gmail.com

GBR 2018 | Doc.Mus. | 6 min.
Director: Rebecca Dale-Everett

TWENTY, FORTY, SIXTY

Tilskueren blir tatt med fra dansesalene på 1960-tallet til nåtiden. Filmen tilbyr et unikt perspektiv på dansens evolusjon og dens evne til å knytte sammen mennesker, og ikke minst dens positive innvirkning på fysisk og psykisk helse.

Taking the viewer from the dance halls of the 1960s to the present day, the film offers a unique perspective on the evolution of dance whilst conveying its ability to connect individuals and its positive impact on mental and physical health.

Script: Rebecca Dale-Everett, Katie Dale-Everett | Choreography: Katie Dale-Everett | Camera: Sam E H Hooper | Editing: Elliott Wragg | Cast: Lisa Sang

Production: Kabecca Films - Rebecca Dale-Everett, Katie Dale-Everett
Contact: Kabecca Films, e: kabeccafilms@gmail.com

AUS 2019 | Exp. | 7 min.
Director: Pia Lauritz

(LIKE A) LESS DENSE BRICK

To kvinner holder fast, / Klare for å bli sett. / Smidige strukturer gror røtter, / Vi er mykere enn blikket ditt / og klare for å bli knust.

Two women holding on, / Ready to be watched. /Nimble structures growing roots, / We are softer than your gaze / and ready to be squashed.

Concept, Editing: Pia Lauritz | Camera: James Lauritz | Choreography: Pia Lauritz, Jo Lloyd, Emma Riches | Cast: Jo Lloyd, Emma Riches

Contact: Piaera Autumn Lauritz, e: pialauritz@icloud.com

FRA 2019 | Fic.Mus. | 11 min.
Director: Keren Marciano

DISTINGUISHED FEELINGS (Sentiments Distingués)

Elena og Arturo er veldig forelsket - helt til en av deres venner en dag sår tvil om deres forelskelse.

Elena and Arturo is a couple fully in love - until one day, one of their friends sow seeds of doubts in their minds.

Script: Michael Delmar | Camera: Léo Hinstin | Editing: Pinel Christophe | Choreography: Blanca Li | Cast: Bianca Li, Arnaud Gagnoud, Anne Loiret, Pascale Arbillot, Fred Bianconi, Thierry Harcourt

Production: Keren Marciano
Contact: Aug&Ohr medien - Markus Kaatsch, e: submissions@augohr.de

AUS 2019 | Exp.Fic. | 9 min.
Director: Sam Mcgilp

THE VENUSIAN SLIP

Denne lo-fi sci-fi eksperimentelle dansefilmen forteller en historie om ekspansjon og intim kontakt i en digital verden. Den mannlige rollebesetningen konstruerer møysommelig former av menneskekropper, presentert i ekte, digitale og hybride lag.

This lo-fi sci-fi experimental dance film tells a story of unfurling and intimate connection in a digital world. The all-male cast laboriously constructs forms of human bodies, presented in live, digital and hybrid layers.

Camera: Tali Drohan, Sam Mcgilp | Choreography: Harrison Hall | Editing: Sam Mcgilp | Cast: Harrison Hall, Luigi Vescio, Harrison Ritchie-Jones, Andrew Treloar

Contact: Sam Mcgilp, e: contact.smcgilp@gmail.com

CAN 2019 | Exp. | 4 min.
Director: Martin Borden

SANCTUARY

Et intimt innsyn i kropper som samhandler i en travel, urban setting, med lyd fra omgivelsene rundt dem. Opprinnelig laget som et stedsspesifikt verk for det historiske tog-dreiebordet på Roundhuse Community Centre i Vancouver, Canada, og nå gjenskapt for denne filmen.

An intimate view of bodies interacting in a busy, urban setting, incorporating sound layered from the surrounding environment. Originally created as a site-specific work for the historic train turntable at the Roundhouse Community Centre in Vancouver, Canada, the work was then reimagined for this film.

Script: Harmanie Taylor, Rianne Svelnis | Camera, Editing: Martin Borden | Cast: Harmanie Taylor, Rianne Svelnis

Production: Union Street Films Canada - Martin Borden
Contact: Martin Borden, e: mborden@telus.net

FRA 2015 | Exp.Mus. | 7 min.
Director: Matthieu Maunier-Rossi

T.I.A. (THIS IS AFRICA)

Aïpeur Foundou er en kongolesisk danser og koreograf. Midt i noen av de mest populære områdene av Brazzaville viser han oss en mulig vei til frihet.

Aïpeur Foundou is a Congolese dancer and choreographer. Amidst some popular areas of Brazzaville, he shows us one possible way to freedom.

Script: Matthieu Maunier-Rossi, Ronan Cheneau (poem) | Camera, Editing: Matthieu Maunier-Rossi |
Choreography: Aïpeur Foundou | Cast: Aïpeur Foundou, Ella Ganga

Production: Matthieu Maunier-Rossi
Contact: Matthieu Maunier-Rossi, e: matthieumaunierrossi@gmail.com

GRC 2018 | Exp. | 4 min.
Director: Maja Zimmerlin, Thomas Delord

ANASA

Retten til å puste og til å kjenne fallet. Jordskjelv. Innsiden eller utsiden. En forbindelse gjennom materie og dens oppløsning. Jorden, stenen, sanden og sjøen. Kropper. Forbundet. Tørre blomster skyver ut fra sanden. Oppløses. Fylte kropper, ustoppelige. Jordkropper, flytende på innsiden eller utsiden. Retten til å eksistere, til å bare være.

The right to breathe and to feel the fall. Earthquake. Inside or outside. A connection through matter and its dissolution. The earth, the stone, the sand, the sea. Bodies. Connected. Dry flowers pushing out from the sand. Dissolving. Filled bodies, unstoppable. Earth bodies, floating inside or outside. The right to exist, to simply be.

Script: Maja Zimmerlin, Thomas Delord

Production: Odos Productions
Contact: Thomas Delord, e: thomas.delord@gmail.com

USA 2017 | Exp.Doc. | 4 min.
Director: Daniel Pettrow

NO MORE BEAUTIFUL DANCES

Filmen håndterer ideer som utforskning, introspeksjon og det å måtte ta en kvinne i betraktning på ny etter at hun har blitt mor. Lenzus danseteaterstykke bruker poesi og tegninger til å fortelle en personlig visjon om femininitet, og hva det betyr å være immigrant og kvinne i dag.

The film wrestles with the ideas of exploration, introspection and reframing a woman after becoming a mother. Lenzu’s dance-theater piece uses spoken word and drawings to tell a personal vision of femininity, and what it means to be an immigrant and a woman today.

Camera, Editing: Angelo Vasta | Choreography, Cast: Anabella Lenzu

Contact: ALDD Administrator, e: alddadmin@anabellalenzu.com

CAN 2019 | Doc.Mus. | 15 min.
Director: Talia Woodland

ALL IT GIVES

Fra å danse i gangene i sin gamle videregående skole til å vinne dansekonkurranser hele verden over, er den Nigerianske innvandreren Kosi Ezes historie om vekst et glødende eksempel på hvordan hiphopens kraft kan inspirere, løfte og støtte alle og enhver.

From dancing in the hallways at her high school to winning battles across the globe, Nigerian immigrant Kosi Eze’s story of growth is a glowing example of how the power of Hiphop can inspire, uplift and support everyone.

Script: Talia Woodland, Matthew Takatsch | Camera: Micheal Gouvis, Talia Woodland | Editing: Matthew Takatsch | Cast: Kosi Eze, Caroline ‘Lady C’ Fraser, Marcelino ‘FrostFlow’ DaCosta, Mariano ‘Glizzi’ Abarca

Production: Talia Woodland, Anthony Hunos
Contact: Talia Woodland, e: taliawo@gmail.com

FIN 2016 | Fic.Exp. | 9 min.
Director: Thomas Freundlich

COLD STORAGE

En film som hyller den eksepsjonelle fysiske fremførelsen og det melankolske komiske fra den klassiske stumfilmen. På en øde arktisk øy oppdager en fisker sin forhistoriske motpart frosset fast i isen. Han tiner ham opp til å bli sin nye sjelebror.

A film that pays homage to the virtuosic physical performances and melancholy comedy of the classic silent screen. On a desolate arctic shore, a lonely fisherman discovers his prehistoric counterpart frozen in the ice, and thaws him out as his newfound soul brother.

Script: Thomas Freundlich, Valtteri Raekallio | Camera: Thomas Freundlich | Editing: Jukka Nykänen | Cast: Valtteri Raekallio, Eero Vesterinen

Production: Lumikinos Production Oy, Aino Halonen
Contact: Markus Kaatsch, e: markus@augohr.de


Til topps