INGER LISE HANSEN

NORSK FILMKUNST: INGER LISE HANSEN

Inger Lise Hansen (f. 1963, Trondheim) er en norsk kunstner med bakgrunn fra eksperimentell film og animasjon. Hun studerte kunst ved University of East London og Central St. Martin’s College of Art, og film ved San Francisco Art Institute. Filmene hennes har blitt vist på institusjoner og gallerier som Tate Modern og Tokyo Photographic Art Museum. Hennes siste film, Tåke, ble nylig vist på filmfestivalen i Rotterdam, og vant juryprisen på filmfestivalen i Ann Arbor.

Filmskaperen Inger Lise Hansen arbeid hører til i en tradisjon av eksperimentell film som unngår mainstreamfilmens narrative former og dokumentarens objektivitet. Dette er en type audiovisuell kunst som også har lite å gjøre med videoens avhengighet av bekjennende monologer, eller med rett-i-trynet performance som ofte er lite mer enn en simulering av engasjement.
(Jeremy Welsh, 2001)

 


Norsk filmkunst: Inger Lise Hansen (Total: 60 min.)
Norwegian Film Art: Inger Lise Hansen
Lør | Sat 13:00
[Nova 2]

 

NOR 1993 | Exp. | 6 min.
Director: Inger Lise Hansen

TALKING TO A STONE

Talking to a Sone bruker filmens tidsdimensjon til å undersøke forfall i et urbant landskap, den akselerer destruksjonen rundt oss ved hjelp av menneskelig hjelp.

Talking to a Stone uses cinema's dimension of time to explore decay in an urban landscape, accelerating the destruction around us through invisible human intervention

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 1995 | Exp. | 5 min.
Director: Inger Lise Hansen

STATIC

I en serie med elegiske tablåer som strekker fra motorveier i San Francisco til myrterreng i Norge, rykkes og utslettes forskjellige gjenstander.

In a series of elegaic tableaux, ranging from motorway flyovers in San Francisco to boggy Norwegian moorland, items spontaneously twitch and disintegrate

 

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 1998 | Exp. | 8 min.
Director: Inger Lise Hansen

HUS

Hus er en film som forsøker å avsløre de private og skjulte lagene i boligene våre.

Hus is a film which attempts to reveal the private and hidden layers of our habitation.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2004 | Exp. | 9 min.
Director: Inger Lise Hansen

ADRIFT

Adrift er filmet på Spitsbergen og i Norge. Den kombinerer time-lapse foto med stop-motion-animasjon av landskapet.

Adrift is shot on the arctic island of Spitzbergen and in Norway. It combines time-lapse photography with stop-motion animation of the landscape.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2006 | Exp. | 4 min.
Director: Inger Lise Hansen

PROXIMITY

Et opp-ned time-lapse-kamera flytter seg bilde for bilde på en skinnegang langs en strand. Himmel og jord bytter plass.

An upside-down time-lapse camera is moved frame by frame on a track along a beach inverting the ground and the sky.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2009 | Exp. | 5 min.
Director: Inger Lise Hansen

PARALLAX

Oppned-blikket langs takene får tilskueren til å miste retningssansen samtidig som det formidler en følelse av å flyte.

The upside down view across the roofs causes the viewer to lose orientation and conveys a sense of floating at the same time.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2009 | Exp. | 9 min.
Director: Inger Lise Hansen

TRAVELLING FIELDS

Den tredje filmen i Hansen omvendt perspektiv-trilogi. Kameraet beveger seg gjennom forskjellige topografier og steder på Kola-halvøya.

The third film in Hansen’s inverted perspective trilogy. The camera moves between different topographies and locations on the Kola Peninsula.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2018 | Exp. | 15 min.
Director: Inger Lise Hansen

TÅKE

Fenomenet tåke sett gjennom flere forskjellige film- og videoformater.

The spectacle of fog through several different film- and video formats.

Production, contact: Inger Lise Hansen

Til topps