INGER LISE HANSEN

NORWEGIAN FILM ART: INGER LISE HANSEN

Inger Lise Hansen (b. 1963, Trondheim) is a Norwegian visual artist with a background in experimental film and animation. She studied fine art at the University of East London and Central St. Martin’s College of Art, and filmmaking at San Francisco Art Institute. Her films have been screened in international institutions and galleries such as the Tate Modern and Tokyo Photographic Art Museum. Her latest film, Tåke, was recently screened at the International Film Festival Rotterdam, and won the jury prize at the Ann Arbor Film Festival.

The filmmaker Inger Lise Hansen’s work belongs to a tradition of experimental film that eschews the narrative constructs of mainstream cinema and documentary’s to objectivity. It’s a form of audio-visual art that also has little to do with video’s reliance on the confessional monologue or the in-your-face performance that is too often little more than a simulation of engagement.
(Jeremy Welsh, 2001)


Norsk filmkunst: Inger Lise Hansen (Total: 60 min.)
Norwegian Film Art: Inger Lise Hansen
Lør | Sat 13:00
[Nova 2]

 

NOR 1993 | Exp. | 6 min.
Director: Inger Lise Hansen

TALKING TO A STONE

Talking to a Sone bruker filmens tidsdimensjon til å undersøke forfall i et urbant landskap, den akselerer destruksjonen rundt oss ved hjelp av menneskelig hjelp.

Talking to a Stone uses cinema's dimension of time to explore decay in an urban landscape, accelerating the destruction around us through invisible human intervention

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 1995 | Exp. | 5 min.
Director: Inger Lise Hansen

STATIC

I en serie med elegiske tablåer som strekker fra motorveier i San Francisco til myrterreng i Norge, rykkes og utslettes forskjellige gjenstander.

In a series of elegaic tableaux, ranging from motorway flyovers in San Francisco to boggy Norwegian moorland, items spontaneously twitch and disintegrate

 

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 1998 | Exp. | 8 min.
Director: Inger Lise Hansen

HUS

Hus er en film som forsøker å avsløre de private og skjulte lagene i boligene våre.

Hus is a film which attempts to reveal the private and hidden layers of our habitation.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2004 | Exp. | 9 min.
Director: Inger Lise Hansen

ADRIFT

Adrift er filmet på Spitsbergen og i Norge. Den kombinerer time-lapse foto med stop-motion-animasjon av landskapet.

Adrift is shot on the arctic island of Spitzbergen and in Norway. It combines time-lapse photography with stop-motion animation of the landscape.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2006 | Exp. | 4 min.
Director: Inger Lise Hansen

PROXIMITY

Et opp-ned time-lapse-kamera flytter seg bilde for bilde på en skinnegang langs en strand. Himmel og jord bytter plass.

An upside-down time-lapse camera is moved frame by frame on a track along a beach inverting the ground and the sky.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2009 | Exp. | 5 min.
Director: Inger Lise Hansen

PARALLAX

Oppned-blikket langs takene får tilskueren til å miste retningssansen samtidig som det formidler en følelse av å flyte.

The upside down view across the roofs causes the viewer to lose orientation and conveys a sense of floating at the same time.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2009 | Exp. | 9 min.
Director: Inger Lise Hansen

TRAVELLING FIELDS

Den tredje filmen i Hansen omvendt perspektiv-trilogi. Kameraet beveger seg gjennom forskjellige topografier og steder på Kola-halvøya.

The third film in Hansen’s inverted perspective trilogy. The camera moves between different topographies and locations on the Kola Peninsula.

Production, contact: Inger Lise Hansen

NOR 2018 | Exp. | 15 min.
Director: Inger Lise Hansen

TÅKE

Fenomenet tåke sett gjennom flere forskjellige film- og videoformater.

The spectacle of fog through several different film- and video formats.

Production, contact: Inger Lise Hansen

Til topps