program

Arrangementene er støttet av Fritt Ord.

THAILAND NOW: YTRINGSFRIHET

Situasjonen i Thailand har vært preget av uro i lang tid. Human Rights Watch oppsummerer det på følgende måte i sin «World Report» fra 2018: «Nyhetsformidlere blir utsatt for ydmykelse, straff og tvangsstenging hvis de publiserer kommentarer som er kritiske til juntaen og monarkiet eller påpeker problemer som NCPO anser å være følsomme for nasjonal sikkerhet - inkludert undertrykkelse av grunnleggende rettigheter.» I tillegg til manglende ytringsfrihet preges situasjonen av ekstrem militær maktutøvelse der mennesker blir anholdt uten tiltale, kidnappinger og politisk motivert vold.

Med dette som bakteppe setter vi opp dette programmet med fire kortfilmer laget av filmskapere fra Thailand; filmer som på ulike vis gir oss perspektiver på situasjonen i landet og hvordan man kan bearbeide konflikt og traumer gjennom kunsten. Alle de fire filmene er dokumentarer fra de siste fem årene som gir oss et unikt innblikk i landets samtid, både gjennom tematisering av vold, manglende ytringsfrihet og grensekonflikter – men også gjennom sin tilnærming til filmkunsten og måten de utfordrer våre forventninger til dokumentarfilmen som uttrykksform.


 

Thailand Now (Total: 79 min.)
Lør | Sat 17:00
[Nova 2]
Ons | Wed 19:00 [Cinemateket]

THA 2015| Doc.Exp. | 10 min.
Director: Prapat Jiwarangsan

THE ASYLUM

Et vann blir til et trygt oppholdssted for en flyktning fra Myanmar og en radio-DJ som mistet jobben sin da alle myndighetskritiske radiostasjoner ble stengt etter statskuppet i 2014.

A pond becomes a sanctuary from the struggles of life for a refugee boy from Myanmar and a radio DJ who lost her job when all the Red Shirt radio stations were shut down after the 2014 coup d’etat.

Script: Prapat Jiwarangsan
Camera, editing: Pathompon Tesprateep
Production, contact: Graiwoot Chulphongsathorn,
e: teandyou@hotmail.com

THA 2016 | Doc. | 20 min.
Directors: Thunska Pansittivorakul

SCREAMING GOATS

«Den sørlige grensen i Thailand er farlig og du burde ikke bo der på grunn av all volden». Slik presenteres ofte denne delen av Thailand i media. Men hvordan er det egentlig å bo ved den sørlige grensen? I denne dokumentaren får du et nytt perspektiv på området gjennom et par bestående av to kvinner.

’The southern border of Thailand is dangerous, scary, you shouldn’t live there, it’s full of violence.’ That is how it’s mostly presented in the media. But what is the Southern border really like? This documentary will give you another perspective through the eyes of a female-female couple.

Camera: Harit Srikhao
Script, editing: Thunska Pansittivorakul
Production, contact: Thunska Pansittivorakul,
e: thunska@gmail.com

THA 2018 | Doc.Exp. | 28 min.
Director: Tulapop Saenjaroen

A ROOM WITH A COCONUT VIEW

En automatisert datastemme ved navn Kanya tar imot og guider turisten Alex på en thailandsk resort i Bangsaen. Siden Kanyas presentasjon av stedet er overdrevent estetisert og har svært strenge rammer bestemmer Alex seg for å utforske byen selv, og han fantaserer om å komme seg ut fra bilderammen.

An automatic and computerised voice, Kanya, receives and guides a tourist, Alex, in a Thailand resort in Bangsaen. Since Kanya’s presentation is overtly aestheticized and strictly regimented, Alex decides to explore the town by himself, fantasizing about getting out of the frame.


Script, editing: Tulapop Saenjaroen
Camera: Danaya Chulphuthiphong
Sound: Naween Noppakun, Sorayos Prapapan
Music: Apiwat Chayaroon
Production: Anocha Suwichakornpong,
Parinee Buthrasri
Contact: Tulapop Saenjaroen,
e: electriceelfilms@gmail.com

THA 2013 | Doc. | 20 min.
Director: Jakrawal Nilthamrong

ZERO GRAVITY

Om grenselandet mellom Thailand og Burma, men også om grenselandet mellom fiksjon og sannhet, nåtid og fortid. «Gravity» refererer her til hva som oppstår i kjølvannet av voldelige hendelser. Filmen er satt til Ratchaburi, ikke langt fra Bangkok, og vi følger en manns reise gjennom historien til regionen.

About the borderland between Thailand and Burma, as well as the borderland between fiction and truth, past and present. Here 'gravity' refers to the aftermath of violent events. Set in Ratchaburi, not far from Bangkok, the film follows a man on a journey into the history of the region.

Script, editing: Jakrawal Nilthamrong
Camera: Phuttiphong Aroonpheng
Production, contact: Jakrawal Nilthamrong,
e: jakrawal@hotmail.com

Til topps