forestilling | screening
Opening Screening & Party
Tuesday 18:00 [Nova 1]

Midtnorsk filmsenter (The Regional Film Centre) and Minimalen invites you to a festive screening in the Liv Ullmann theatre.

In the first half, the film center will present three short productions from three different filmmakers. The film production community in the Trøndelag region has grown bigger and stronger over the years, at the same time the breadth and diversity in the cinematic expression has expanded.

In the second half, Minimalen will provide a taste of the rich festival programme awaiting during the week. We get to hear the curators talk about some of the special programs, and welcome a couple of the profiles and jury members that have arrived at this point.

After the screening, we move over to the opening party.


NOR 2018 | Fic. | 12 min.
Director: Vidar Dahl

SPRING FOR LIVET (RUN FOR YOUR LIFE)

Om Kristoffer som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker i Afghanistan for det norske forsvaret. I denne krigen gjorde han grufulle ting han ikke kan fortelle om eller klarer å leve med. Dette preger i økende grad både ham og hans familie i deres antatt trygge hjem i Norge.

Vidar Dahl (f. 1967) er kjent for korte poetiske filmer med et sterkt visuelt uttrykk som bygger på egne dikt. Han har har skrevet og regissert en rekke filmer som er blitt vist på festivaler verden over, blant annet Erkjenning (2011), Byttedagen (2014) og Opprydding (2016).

About Kristoffer, a war veteran from the UN forces in Afghanistan. During his military service he has done horrible stuff he can´t tell anyone about. This increasingly affects both him and his family in their presumably safe home in Norway.

Vidar Dahl (b. 1967) is known for short poetic films with a strong visual expression based on his own poems. He has written and directed a number of films that have been screended at festivals worldwide, including Recognition (2011), Changing Hands (2014) and Cleaning Up (2016).

Script: Gjermund Gisvold
Camera: Øystein Moe
Editing: Anders Teigen
Sound Design: Sander Stedenfeldt Olsen
Cast: Ole Romsdal, Hilde
Bjerkeskaug
Production: Kindergarten Media -
Petter Schanke Olsen, e:petter[at]kindergarten.no

NOR 2018 | Fic. | 7 min.
Director: Ida H. Eldøen


VEGGEN (THE HALF WALL)

Lunsjpausen går ikke helt etter planen for det lesbiske paret når de begynner å diskutere hvordan de kan pusse opp badet på hytta. De befinner seg straks i en heftig diskusjon som leder til mange misforståelser.

Ida H. Eldøen (b. 1981) er regissør og produsent i selskapet Tagline, som hun var med på å etablere. De siste årene har hun hovedsakelig jobbet som produsent og fotograf, og Veggen er hennes comeback som filmregissør. Ida H. Eldøen er uredd og rett på sak, og bringer de hverdagslige situasjonene opp på lerretet. Filmen har blitt vist på festivaler i Europa og USA, og vant publikumsprisen på West Nordic International Film Festivali 2018.

A gay couple’s lunch break does not go as planned as they engage in a discussion about how they can renovate their cabin bathroom. Suddenly, they find themselves in a heated argument leading to a series of misunderstandings.

Ida H. Eldøen (f. 1981) is a director and a producer in the company Tagline, which she co-founded. In recent years she has mainly worked as a producer and photographer, and The Half Wall is her comeback as a film director. Ida H. Eldøen is fearless and straightforward, and brings everyday situations up on the canvas. The film has been selected for several festivals in Europe and USA, and won the audience award at West Nordic International Film Festival in 2018.

Script: Ida H. Eldøen
Camera: Kim-Marius H. Olsen
Editing: Alice Winnberg
Sound Design: Sigurd Ekle
Music: Sigurd Ekle
Cast: Siri Farstad, Anne Kristine Olden
Production: Tagline – Ida H. Eldøen,
e: ida[at]tagline.no

NOR 2018 | Doc. | 9 min.
Director: Mari Nilsen Neira

STEINHUGGEREN
(THE LEGACY #3: THE STONEMASON)

Johannes Klem jobber som steinhugger ved Nidarosdomen. Han er en introvert person som har slitt med å finne sin plass i livet. Men gjennom steinhuggingen blir han ett med hammer, meisel og stein. Dette er en av fire filmer i serien «Arven» om gamle håndverksfag som er i ferd med å forsvinne. Trenger vi disse håndverkene og deres verdier i en moderne verden?

Mari Nilsen Neira (b. 1976) er regissør og produsent og har laget prisvinnende dokumentarer, vist på TV og festivaler. Hun har utviklet sitt kunstneriske uttrykk gjennom kortdokumentarformatet. Mari Nilsen Neira har en evne til å smelte sammen kunstneriske ambisjoner og et dypt samfunnsengasjement på en måte som berører og gir ettertanke.

Johannes Klem works as a stonemason at Nidaros Cathedral. He is an introverted person who has struggled to find his place in life. But through the stone carving he becomes one with hammer, chisel and stone. This is one of four short documentaries in the series ’The Legacy’ on old craftsmanships about to disappear. Do we need these crafts and their values in a modern world?

Mari Nilsen Neira (b. 1976) is a director and producer and has made award-winning documentaries, screened on TV and at festivals. She has developed her artistic expression through the short documentary format. Mari Nilsen Neira has the ability to merge artistic ambitions and deep social engagement in a way that touches and makes for reflection.

Script: Mari Nilsen Neira
Camera: Nils Petter Lotherington
Editing: Kathrine van Beelen Granlund
Lighting: Pål Lunde Aarseth
Sound Design: Sander Stedenfeldt Olsen
Music: Per Gisle Galåen
Production: Ladybird Film & Safari Film –
Mali Finborud Nøren, e: mali.finborud[at]gmail.com

Merk: Gratis adgang for de tre produksjonsselskapene (10 billetter pr film) fordeles via filmsenteret.


Til topps