Den 32. Minimalen Kortfilmfestival

21.-26. januar 2020

PÅMELDING

• Internasjonal konkurranse
Opprinnelse: Hele verden (unntatt Norden)
Maks spilletid: 30 minutter

• Nordisk konkurranse
Opprinnelse: Norden (inkl. Norge)
Maks spilletid: 30 minutter

• Ettminuttsfilm-konkurranse
Opprinnelse: Norge
Maks spilletid: 1 minutt

Påmelding åpner 1. mai 2019.
Tidlig frist: 1. september 2019
Siste frist: 1. oktober 2019