marte aas @ nova kino marte aas @ kunsthall trondheim

NORWEGIAN FILM ART: MARTE AAS

Marte Aas (b. 1966 in Trondheim) is a Norwegian photographer and film maker, based in Oslo. Aas’ main area of interest is the intersection between contemporary image culture, technology and landscape. Her work attempts to address underlying structures and
gestures that form political and ideological narratives. She is educated from The School of Photography at The University of Gothenburg and the Oslo National Academy of the Arts. Aas has had a number of solo exhibitions in Norway and abroad, her last major exhibition was Space Grammar at The Centre of Photography in Copenhagen, Denmark, 2018.

In this programme six films will be presented, demonstrating different cinematic strategies and crossing genres, from documentaries to fiction and the fertile grounds in between. More films are available at our collaborator Kunsthall Trondheim.

Marte Aas has received several stipends and grants, such as the Royal Caribbean Arts Grant in 2004 and her works has been acquired by public and private collections such as the National Museum of Art, Architecture and Design, Kiasma-Museum of Contemporary Art and Telenor Art Collection.


Norsk filmkunst: Marte Aaas (Total: 80 min.)
Norwegian Film Art: Marte Aas
Lør | Sat 13:00
[Nova 2]

 

NOR 2010 | Exp. | 5 min.
Director: Marte Aas

CINÉMA

Cinéma er en svart-hvitt 16-mm film om danseren Rukmini Chatterjee. Filmen utforsker representasjons-problematikk ved hjelp av sentrale elementer som blikk og gester. Ved bruk av ulike sceniske virkemidler i filmen skapes en forhandling mellom danseren og betrakteren.

Cinéma is a black and white 16 mm film showing the dancer Rukmini Chatterjee. Via key elements such as gaze and gestures, the film explores issues on the notion of representation. An act of negotiation appears between the dancer and the viewer by the scenic means of the film.

Camera: Hilde Malme
Sound: Espen Sommer Eide
Editing: Bodil Furu
Cast: Rukmini Chatterjee
Production, contact: Marte Aas

NOR 2017 | Doc.Exp. | 13 min.
Director: Marte Aas

CITÉ EUROPE

Kjøpesenteret Cité Europe ligger utenfor Calais, i nærheten av den franske terminalen til kanaltunnelen mellom Storbritannia og Frankrike. Filmen Cité Europe viser oss den mindre glamorøse baksiden av det fasjonable kjøpesentret ved Schengens yttergrense.

The Cité Europe shopping center is located next to the French terminal of the Channel Tunnel between France and the UK, outside the city of Calais. In the film Cité Europe we are guided through the outskirts of the shopping mall; the desolate backsides and the hidden corners of the architecture located at the Schengen border.

Camera: Hilde Malme, Marte Aas
Editing: Marte Aas, Kirsti Marie Hougen
Sound: Merete Mongstad, Marte Aas
Production, contact: Marte Aas

NOR 2016 | Fic.Exp. | 19 min.
Director: Marte Aas

GRØNLAND-MAKEDONIEN

En film om bussrute 151, som har avgang fra Oslo bussterminal
på Grønland i Oslo sentrum og går til Makedonien på Rykkin i Bærum. Filmens hovedperson er en ung kvinne som i fraværet av noe bedre å gjøre tar denne bussen hver dag.

A film about bus route 151, which departs from Oslo Bus Terminal, located in the Grønland district of central Oslo and ends at Makedonien at Rykkin, Bærum. The film’s protagonist is a young woman who, in the absence of anything better to do,
catches this bus every day.

Script: Per Schreiner
Camera: Hilde Malme, Marte Aas
Editing: Kirsti Marie Hougen, Marte Aas
Sound: Merete Mongstad
Cast: Hanna Filomen Mjåvatn, Øyvind Hatvik
Production, contact: Marte Aas

NOR 2018 | Exp. | 13 min.
Director: Marte Aas

I AM THE WEATHER

I am the Weather er en film som utforsker sammenhengen mellom været, naturmetaforer og vår digitale virkelighet. Med utgangspunkt i Munchs ikoniske bilde Skrik, tar filmen oss med på en spekulativ reisegjennom den infrastrukturen vi tar mest for gitt; været.

I am the Weather investigates the connections between the weather, methaphores and our digital reality. With Munch’s iconic painting The Scream as a starting point, the film takes us on a speculative journey through the infrastucture we take most for granted; the weather.

Script, camera, sound: Marte Aas
Editing: Marte Aas, Kirsti Marie Hougen
Music: Espen T. Hangård
Production, contact: Marte Aas

NOR 2015 | Exp.Fic. | 16 min
Director: Marte Aas

LA DEFÉNSE

Med utgangspunkt i den moderne arkitekturen i finansområ̊det La Défense i Paris utforsker verket arkitekturens ideologiske og pragmatiske effekter i byrommet. Fire forskjellige historier uten klar begynnelse eller slutt veves sammen i et forsøk på å visualisere ustabiliteten forbundet med arkitektur, finans og menneskelige relasjoner.

Starting out with the modern architecture of the financial district La Défense in Paris, the work explores the surrounding architecture’s ideological and pragmatic effects in this cityscape. Four different stories with no clear beginning or end are woven together and seek to visualize the instabilities connected to architecture, finance and relations.

Script: Per Schreiner
Camera: Hilde Malme
Editing: Kirsti Marie Hougen
Production, contact: Marte Aas

NOR 2012 | Exp. | 14 min
Director: Marte Aas

ROBOTNIK (THE WORKER)

En polsk kvinne jobber som vaskedame i Oslo. Filmen handler om utfordringene knyttet til arbeidsinnvandring og klassetilhørighet, mens den også tar for seg enkelte stereotyper rundt polske arbeidsinnvandrere – ved å portrettere en av dem.

A Polish woman works as a cleaning lady in Oslo. The film delves into the challenges linked to work migration and class affiliation, while also trying to address certain stereotypes about Polish migrant workers – by portraying one of them.

Script: Marte Aas
Camera: Hilde Malme
Editing: Kirsti Marie Hougen
Production, contact: Marte Aas

Til topps

Kunsthall Trondheim: Marte Aas (Total: 45 min.)
17. januar – 28. april [Kunsthall Trondheim]
January 17 - April 28

Fri adgang på kunsthallen med Minimalens Festivalpass og Klippekort.

Free entrance at Kunsthall Trondheim with Minimalen’s Festival Pass
and Punch Card
.


Kunsthall Trondheim will from January 17 to April 28 present the exhibition Francine (was a machine) with the Norwegian photographer and film maker Marte Aas to a broad public in collaboration with Minimalen.

Marte Aas has had a number of solo exhibitions in Norway and abroad. Her artistic practice addresses underlying structures and gestures that form political and ideological narratives, with a main area of interest in the intersection between contemporary image culture, technology and landscape.

Kunsthall Trondheim is a new contemporary art institution with international focus, and aims to strengthen the local art scene, and to be the central arena for contemporary art in Trondheim city and the region of Trøndelag. In addition to exhibitions, Kunsthall Trondheim’s program includes concerts, performances, film screenings, lectures and readings.

Contact: Kunsthall Trondheim
http://kunsthalltrondheim.no, t: +47 485 00 100

NOR 2015 | Doc. | 7 min.
Director: Marte Aas

FLESH AND STONE

Om billedhuggeren Hanne Tyrmi og hennes arbeider. Filmen undersøker relasjonen mellom mennesket og dets objekter, og erfaringene som ligger i kroppen, kunnskapen som er vanskelig å artikulere og konseptualisere.

About the sculptor Hanne Tyrmi and her work. The film
investigates the relationship between man and its objects and the experiences that lie within the body, the knowledge that is difficult to articulate and conceptualise.


Camera: Hilde Malme
Editing: Kirsti Marie Hougen, Marte Aas
Sound design: Marte Aas
Lab work: DeJonghe, BEL
Post-production: Christian Berg-Nielsen -
Sement&Betong

NOR 2017 | Fic. | 11 min.
Director: Marte Aas

WHAT I MISS ABOUT PEOPLE,
AND WHAT I DON’T MISS ABOUT PEOPLE

En framtidsvisjon om en verden hvor menneskene er borte og hvor en enslig hund beskriver hva hun savner og hva hun ikke savner med menneskene. Hunden beveger seg rundt i et øde steinlandskap og har av ukjente årsaker bosatt seg der.

A vision of a future world where people are gone and where a lone dog describes what she misses and what she does not miss about people. The dog moves around in a deserted rock landscape where she has settled for unknown reasons.

Script: Per Schreiner
Camera, sound design: Marte Aas
Editing: Marte Aas, Kirsti Marie Hougen
Sound design: Marte Aas, Kirsti Marie Hougen
Sound recordings: Merete Mongstad
Sound recordings and sound mix: Cato Langnes - Notam
Lab work: DeJonghe, BEL
Post-production: Christian Berg-Nielsen - Sement&Betong
Cast (voice): Rachel Dagnall

NOR 2018 | Doc. | 13 min.
Director: Marte Aas

I AM THE WEATHER

En film som utforsker sammenhengen mellom været, naturmetaforer og den digitale virkeligheten. Med utgangspunkt i Edvard Munchs ikoniske bilde Skrik, tar
filmen oss med på en spekulativ reise gjennom den infrastrukturen vi tar mest for gitt; været.

A film exploring the connection between the weather, natural phenomena and digital reality. With Edvard Munch’s iconic image Scream as a point of departure, the film takes us on a speculative journey through the infrastructure we mostly take for granted; the weather.


Camera, sound design: Marte Aas
Editing: Marte Aas , Kirsti Marie Hougen
Music: Espen T. Hangård
Sound recording: Notam
Text consultant: Espen Brændsrød
Audio post-production: Merete Mongstad
Post-production, image: Storyline Studios, Christian
Berg-Nielsen | Cast (voice): Jason Havneraas
Commissioned by: Haugar Vestfold Kunstmuseum

NOR 2019, Fic, 14 min.
Director: Marte Aas

FRANCINE WAS A MACHINE

Filmen tar utgangspunkt i myten om filosofen René Descartes og hans mekaniske datter for å undersøke hva som skjer med vår selvforståelse og vårt verdensbilde når teknologien gjør det mulig eller nødvendig å utslette skillet mellom menneske og maskin.

The film takes the myth of the philosopher René Descartes and his mechanical daughter as a point of departure to examine what happens with our self-understanding and worldview when technology makes it possible or necessary to erase the division between man and machine.


Camera, sound design: Marte Aas
Assistant: Hannah Mjølsnes
Editing: Marte Aas, Kirsti Marie Hougen
Music: Propan (Natali Abrahamsen Garner and Ina Sagstuen)
Cast (voice): Lova Siverts
Graphics: Ludvig Friberg
Audio post-production: Merete Mongstad
Post-production: Storyline Studios - Christian Berg-Nielsen
Support by: Billedkunstnernes vederlagsfond and
Norwegian Arts Council

Til topps