Du inviteres til å delta!

Kortfilm er et velsignet område innen filmkunsten hvor det fortsatt er takhøyde for utprøving, og hvite flekker igjen på kartet for utforsking. Vårt syn er at mye av det beste blir laget av filmskapere som prøver å finne fotfeste i bransjen, og gjerne uten de største finansielle krefter.

Den 31. Minimalen Kortfilmfestival inviterer deg til å delta på årets festival: Norsk, nordisk og internasjonal film i konkurranse, gjeve premier og en sjanse til å ta pulsen på den kreative delen av filmskapingen — enten du vil se hva som foregår i verden, Norden eller Norge.

 


 

• NOR: Nordisk & Norsk konkurranse

NOR: 6 program (omlag 40 filmer, hvorav halvparten fra Norge og den andre halvparten fra resten av Norden)

• Påmelding stengt.
• Frist: 15. oktober
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
Opprinnelse: Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige (produksjonsland ELLER filmens regissør)

MER INFO

 

 

• INT: Internasjonal konkurranse

INT: 6 program (omlag 40 ikke-nordiske filmer)

• Påmelding stengt.
• Tidlig frist: 15. september (USD 10)
• Endelig frist: 15. oktober (USD 15)
• Maksimal spilletid: 30 minutter.
Opprinnelse: Alle land UNNTATT Norden
(p
roduksjonsland ELLER filmens regissør)

MER INFO

 

• Ettminuttsfilm

1 program (ca. 30 norske filmer)

• Påmelding ├ąpen
• Frist: 15. desember
• Opprinnelse: Norge
• Aldersbegrensning: Ingen
• Maksimal spilletid: 1 minutt.

MER INFO

 

 

 

• EMU: Ettminuttsfilm Ung

1 program (ca. 30 norske filmer)

• Påmelding ├ąpen
• Frist: 15. desember
• Opprinnelse: Norge
• Aldersbegrensning: 14 - 19 år
• Maksimal spilletid: 1 minutt.

MER INFO