SCREENING

Hollywood Revisited: Mark Rappaport Essays

Mark Rappaport (f. 1942, New York - USA) laget amerikansk indiefilm lenge før det ble et motebegrep, og er trukket fram som foregangsmann av bl.a. Hal Hartley og Todd Solondz - både for filmenes radikale stil, og den lekne, intellektuelle tonen.

Etter en håndfull kritikerroste langfilmer på 70- og tidlig 80-tall ble det stille. Utover 90-tallet utviklet Rappaport sine egensindige, filmhistoriske video-essays med bl.a. Rock Hudson’s Home Movies (1992) og From the Journals of Jean Seberg (1995).

 

Noen av Rappaports tilbakevendende tema dreier seg om de mer eller mindre glemte skuespillere fra Hollywoods storhetstid. Generelt har produksjonen av slike video-essays vokst eksponentielt de siste årene, men der mange bare dyrker stjerner og pakker inn det gamle i nytt ferniss, bryter Rappaport gjennom den glatte overflaten for å vise hvordan underliggende forhold omkring bl.a. politikk og seksualitet påvirker hva som vises på lerretet.

I flere av essayene bruker Rappaport det uhørte grepet å legge ord i munnen på subjektet i form av en oppdiktet, førstepersons kommentarstemme. Dette er en effektiv måte å få fram kontekstuelle forhold - det biologiske individet blir bare ett av disse. Og slik, gjennom meditativ refleksjon, et sted mellom fakta og fiksjon, serverer han med skjevt blikk betraktninger om kunst og samfunn fra tidligere uutforskede perspektiver.

Det er fire ganske nye video-essay i denne ånden vi får se i dette programmet. Vi er glade for å ha Mark Rappaport til stede for å introdusere visningen og svare på spørsmål fra publikum.

Print Source: Mark Rappaport, marrap[at]noos.fr


 

Hollywood Revisited: Mark Rappaport Essays (Total: 94 min.)
Lør | Sat 17:00
[Nova 2]

USA, FRA 2014 | Doc. (AV Essay) | 11 min.
Director: Mark Rappaport

THE VANITY TABLES OF DOUGLAS SIRK

En utforskning av omfanget og betydningen til sminkebordet i et bredt utvalg Sirk-filmer. Er det et redskap som fanger og holder kvinner igjen i en kunstig verden med begrenset utsyn, eller gir det kanskje et slags trollsyn av roller som kvinner er blitt tvunget til å spille i samfunnet?

An exploration of the frequency and meaning of the vanity table in a wide variety of Sirk movies. Is it a device that traps and keeps women in an artificial world with a limited point of view, or maybe a vision of the roles that women have been forced to play in society?

Script, Editing: Mark Rappaport

Production: Mark Rappaport

USA, FRA 2016 | Doc.(AV Essay) | 37 min.
Director: Mark Rappaport

DEBRA PAGET, FOR EXAMPLE

Skuespillerinnen Debra Paget inngikk i stallen til 20th Century Fox i Hollowoods storhetstid. Hun var blinket ut for stjernene og ble dyrket fram, men slo aldri igjennom. Kanskje filmene ikke var interessante nok. Eller kanskje hun ikke skilte seg nok ut fra de andre.

Debra Paget was a contract player for 20th-Century Fox, whom they groomed and coached for stardom. But she never quite caught on. Maybe the movies weren’t interesting enough. Or maybe she didn’t stand out from the rest of the pack.

Script, Editing: Mark Rappaport | Cast: Caroline Simonds (as Debra Paget)

Production: Mark Rappaport

USA, FRA 2017 | Doc.(AV Essay) | 10 min.
Director: Mark Rappaport

THE EMPTY SCREEN

Skjermen er et nøytralt element i filmopplevelsen. Eller er det? Det projiserer drømmer, men er også mottaker for våre drømmer. Det er et hjelpemiddel for å levere bildet til publikum - men ser det også samtidig på publikum? Er det en intrikat membran som publikummeren kan trenge inn i, og som samhandler med tilskuerne, til tross for den tilsynelatende passiviteten?

The screen is a neutral element in the film-going experience. Or is it? It projects dreams but is also the receptacle of our dreams. It’s the vehicle for delivering the image to an audience — but does it also watch the audience at the same time? Is it a complicitous membrane which audience members can penetrate and which interacts with the spectators, despite its seeming passivity?

Script, Editing: Mark Rappaport

Production: Mark Rappaport

USA, FRA 2016 | Doc.(AV Essay) | 36 min.
Director: Mark Rappaport

SERGEI / SIR GAY

Sergei Eisenstein, en av historiens fremste og mest innflytelsesrike filmskapere, var også en strålende klassisk kunstner. Tegningene hans er fantastiske, slik som de hundrevis av homoerotiske tegninger han laget for sin egen underholdning.

Sergei Eisenstein, one of the greatest and most influential filmmakers of all time, was also a brilliant plastic artist. His drawings are superb — as are the hundreds of homoerotic drawings he made for his own amusement.

Script, Editing: Mark Rappaport | Cast: Mihailo Stanisavac (narrator)

Production: Mark Rappaport

Til topps