Retrospective

Nick Jordan

Nick Jordan (f. 1967, GBR England) bruker dokumentarfilm som ramme til å skape kunst som utforsker forholdet mellom menneske og natur, kultur og sosiale systemer. Visuelt er filmene ofte knyttet til en spesiell lokasjon, der egne originalopptak kobles med arkivmateriale. Lydsporet kombinerer gjerne voice-over, originalskrevet musikk og autentisk omgivelseslyd. Nick Jordan viker ikke tilbake for å vise sosialt engasjement eller politisk ståsted, selv om disse aspektene må avdekkes av tilskueren og aldri blir påtrengende.

 

Blant filmene vi skal se, inngår trilogien Thought Broadcasting, The Atom Station (vist på Minimalen 2017) og The Rising, som alle har spesialkomponert musikk av Lord Mongo. Nylig har han i samarbeid med Clara Casian fullført mellomlengde-dokumentaren Intentional Community, som vi viser et utdrag fra.

Vi er glade for å ha Nick Jordan til stede for å innlede filmene og svare på spørsmål fra publikum.

Text Sources: nickjordan.info, filmmaterial.org
Print Sources: Nick Jordan, e: nick@nickjordan.info


 

Nick Jordan (Total: 94 min.)
Ons | Wed 19:00
[Nova 2]

GBR 2014 | Doc.Exp. | 15 min.
Director: Nick Jordan

THE RISING

Vi følger den svartelistede arten kjempebjørnekjeks gjennom sin årlige vekstsyklus, til et atmosfærisk lydspor fra Lord Mongo. Den uvelkomne fremmede framstår både som en farlig, giftig trussel og et imponerende, naturens underverk.

An invasive alien species, Giant Hogweed is filmed throughout its annual growth cycle, to an atmospheric soundtrack score by Lord Mongo. The alien interloper is presented as both a dangerous, toxic menace and an impressive, natural wonder.

Camera: Nick Jordan | Music: Lord Mongo

Production: Nick Jordan, Adele Roberts

GBR 2015 | Doc.Exp. | 14 min.
Director: Nick Jordan

THE ATOM STATION

Med blikket festet på Islands naturlige og industrielle landskap, smeltes de formende kulturelle, politiske og økologiske kreftene sammen. De pålagte stemmene er poeten W.H. Auden som leser "Journey to Iceland" (1937), og miljøaktivist Ómar Ragnarsson.

Centred upon both the natural and industrial landscape of Iceland, interfusing the cultural, political and ecological forces that shape the island. Features two voice-overs by poet W.H. Auden, reading ‘Journey to Iceland’ (1937), and environmental activist Ómar Ragnarsson.

Camera, editing: Nick Jordan | Music: Lord Mongo

Production: Nick Jordan

GBR 2017 | Doc.Exp. | 19 min.
Director: Nick Jordan

THOUGHT BROADCASTING

Om psykose og overvåking. Filmen blander fakta og fiksjon, og drar veksler på tilfeller av schizofreni fra virkeligheten: en forestilling om at tankene kan overføres og bli hørt av andre.

About psychosis and surveillance. A composite of fact and fiction, the film draws upon real-life accounts of a schizophrenic disorder: the belief that one's thoughts are being transmitted and heard by others.

Camera: Nick Jordan, Clara Casian | Cast: Adele Jordan, Clara Casian, Andrea Zapp, Alan Creedon

Production: Nick Jordan, Clara Casian

GBR 2016 | Doc.Exp. | 4 min.
Director: Nick Jordan

MERZMONGO

Mens han kravler gjennom buskene i bynære skogsområder, lusker i forrevne grotter og klatrer bratt oppover i en forlatt blygruve, slipper Lord Mongo løs sine kryptiske ritualer og mørke bilder.

Stalking through scrubby outer-urban woodlands, lurking in craggy caves, and ascending the monumental steps of a derelict lead mine, Lord Mongo discharges his cryptic rituals and dark imaginings.

Camera: Nick Jordan

Production: Nick Jordan

GBR 2013 | Doc.Exp. | 6 min.
Director: Nick Jordan

NATURE HOUSE INC.

Om utbredelsen av fuglehus, reist for å tiltrekke purpursvale – Amerikas mest etterlyste fugl. Filmen ble skutt i en liten by som skryter av å ha det høyeste antallet husly for purpursvaler, og som er hjemstedet for fuglehusprodusenten Nature House Inc.

The proliferation of bird houses, erected to attract the Purple Martin - 'America's Most Wanted Bird'. The film was shot in a small town boasting the highest number of dwellings for Purple Martins, and is the founding location of the bird house manufacturer Nature House Inc.

Camera, editing: Nick Jordan

Production: Nick Jordan

GBR 2015 | Doc.Exp. | 10 min.
Directors: Nick Jordan, Jacob Cartwright

OFF THE TRAIL

Filmet i tidligere amerikanske kaserner, og i Gary Snyder og Zen-filosofen Alan Watts’ forlatte hjem og runde bibliotek, følger vi en sentral hovedperson, en soldat fra en annen epoke, i det han utfører en rekke handlinger og ritualer.

Filmed in former US military barracks, and in the long-abandoned homes and circular library of Gary Snyder and Zen philosopher Alan Watts, we follow a central protagonist, a soldier from another era, as he performs a series of actions and rituals.

Camera: Nick Jordan | Editing: Nick Jordan, Jacob Cartwright

Production: Nick Jordan

GBR 2016 | Doc.Exp. | 12 min.
Directors: Nick Jordan, Jacob Cartwright

LAST ACRE

Et dokumentarportrett om en fjerntliggende bosetning med selvbygde skur og hytter, lokalisert på sanddynene i Englands nordvestkyst. Filmen utforsker den sosiale og økologiske topografien til dette egensindige samfunnet utenfor allfarvei.

A documentary portrait centred on a remote settlement of self-built sheds and cabin homes, located on the sand dunes of England’s north west coastline. The film explores the social and ecological topography of this off-grid, outlying community.

Camera: Nick Jordan | Cast: Judy May

Production: Nick Jordan

INTENTIONAL COMMUNITY: THE ART OF LIVING AND THE SCIENCE OF LIFE (EXCERPT)

Utdrag av et dokumentarportrett av Braziers, et veletablert bofellesskap og progressiv høyskole som fortsetter å utforske sameksistens, kollektivt arbeid og vår plass i naturen.

An excerpt of a documentary portrait on Braziers Park School of Integrative Social Research (Braziers), a long-established resident community and progressive college, which continues to explore co-existence, collective work and our place in nature.

GBR 2017 | Doc.Exp. | 10 min.
Directors: Nick Jordan, Clara Casian

Camera, editing: Nick Jordan, Clara Casian | Music: Lord Mongo

Production: Nick Jordan, Clara Casian

GBR 2007 | Doc.Exp. | 4 min.
Director: Nick Jordan

NORWEGIAN WOOD (THIS BIRD HAS FLOWN)

En norsk folkedanser utfører Hallingdans, som tradisjonelt demonstrerer styrke og virilitet. Filmen kobler sammen tilsynelatende ikke-relaterte elementer - dansen er filmet på landsbygda i Norge, og musikksporet er Cornershops Punjabi-cover av Beatles-klassikeren.

A Norwegian folk dancer performs the 'halling' dance, which traditionally demonstrates strength and virility. Filmed in a woodland settlement in Norway and set to Cornershop's Punjabi cover of this Beatles classic, the film makes connections between seemingly unrelated elements.

Camera: Nick Jordan | Music: Cornershop

Production: Nick Jordan

Til topps