Den 31. Minimalen Kortfilmfestival

22.-27. januar 2019

PÅMELDING

• Internasjonal konkurranse
Opprinnelse: Hele verden (unntatt Norden)
Maks spilletid: 30 minutter

• Nordisk konkurranse
Opprinnelse: Norden (inkl. Norge)
Maks spilletid: 30 minutter

• Ettminuttsfilm-konkurranse
Opprinnelse: Norge
Maks spilletid: 1 minutt

Påmelding åpner 15. mai 2018.
Tidlig frist: 15. september 2018
Siste frist: 15. oktober 2018