MULTIPLIÉ DANCE FILM

Back in 2015, Multiplié Dance Film was established as a cooperation between DansiT and Minimalen Short Film Festival. This year’s programme is based on the unique profile of Multiplié Dance Festival, which explores and bends the art of dance into new, surprising and exciting forms.

DansiT is a regional dance agency for professional dance artists in South-Trøndelag. DansiT’s main goal is to strengthen and develop the professional dance field in the region. DansiT offers a production space, residency program, co-productions and various workshops/seminars for dance artists. DansiT promotes, offers and delivers a range of dance-related activities, such as national and international guest performances and touring network. In addition, DansiT is Norwegian partner in the international dance film competition 60secondsdance.

Curator & contact:
DansiT - Eline Bjerkan, www.dansit.no, e: eline[at]dansit.no, t: + 47 45496192

 

Søndag | Sunday 18:00 (Total: 74 min.)

USA 2016 | Fic. | 6 min. 
Director: Mitchell Rose 

EXQUISITE CORPS 

Førtito amerikanske koreografer uttrykker sin kjærlighetserklæring til dansen. 

Forty-two American contemporary choreographers link together on a chain love letter to dance. 

Script: Mitchell Rose | Cast: Bebe Miller, David Dorfman, Victoria Marks, Kyle Abraham, a.o.

Production: Mitchell Rose, t: +1 614 505 3515, e: MitchellRose[at]mac.com 

NOR 2016 | Fic. | 1 min 
Director: Håvard Wettland Gossé 

SPINA BIFIDA 

Elen danser på sitt favorittsted ved sjøen. Hun er født med ryggmargsbrokk, og bruker derfor rullestol. 

Elen is dancing on her favourite spot by the sea. She is born with Spina Bifida, and is using a wheelchair. 

Cast: Elen Øyen | Production assistant: Arne Bye

Production: Spætt Film AS, t: +47 98878923, e: havard[at]spaett.no 

FIN 2015 | Fic. | 10 min 
Director: Kim Saarinen 

BODY LANGUAGE ZONE 

Gjennom fire ulike episoder byr en konsulent på sin kvalifiserte kunnskap om anvendelse av kroppsspråk i kontorlokaler. 

In four episodes, a consultant gives expert advice on body language for the office environment. 

Script: Johanna Keinänen, Kim Saarinen | Camera, Editing: Kim Saarinen | Music: Dave Forestfield | Narration: Sami Kojonen | Cast: Johanna Keinänen

Production: Johanna Keinänen, t: +35 8504030278, e: kim.saarinen[at]outlook.com 

USA 2015 | Fic. | 7 min. 
Directors: Lisa Kusanagi, 
Juju Kusanagi 

ITSY BITSY 
 
Det finnes visstnok ni forskjellige typer intelligens: naturalistisk, musikalsk, logisk-matematisk, eksistensiell, mellommenneskelig, kroppslig/kinestetisk, språklig, selvinnsikt og visuell intelligens. I filmen Itsy bitsy undersøkes alternative former for intelligens som ennå ikke har blitt beskrevet.

According to research, there are nine different types of intelligence: naturalistic, musical, logical-mathematical, existential, interpersonal, bodily-kinaesthetic, linguistic, intra-personal, and spatial. Itsy bitsy questions alternative types of intelligence not previously defined.

Script, Cast: Lisa Kusanagi, Juju Kusanagi | Camera: Annisa Amalia | Editing: Juju Kusanagi | Composers: Maxwell Transue, Tony Denove | Production Designer: Lisa Kusanagi 

Production: Lisa Kusanagi, t: (419) 835-4982, e: kusanagi.sisters[at]gmail.com 

CZE 2014 | Fic. | 9 min. 
Director: Regina Hofmanova 

STEADFAST 

Steadfast er basert på et eventyr av H.C. Andersen, og omhandler tema som ensomhet og tilbaketrukkethet. 

Based on a story by H.C. Andersen, Steadfast is a stylized take on themes of solitude and isolation.

Script: Regina Hofmanova | Camera: Tim Spreng | Editing: Chiara Finello | Cast: Jakub Sedlacek, Anna Kocianova 

Production: Regina Hofmanova, t: +42 0603225303, e: regina.hofmanova[at]gmail.com 

RUS 2016 | Fic. | 7 min. 
Director: Manas Sirakanyan 

CHAN 

Det kinesiske ordet «chan» betyr meditasjon. Hva skjer med bevisstheten til en lærd mann når han, inspirert av atmosfæren rundt et forlatt buddhistisk kloster, går inn i en dyp meditasjon? Kan denne transformative prosessen visualiseres gjennom dans?

The Chinese word 'chan' means meditation. When an adept, inspired by the atmosphere of an abandoned Buddhist monastery, goes deep into meditation, what happens to his consciousness? Could the process of transformation be visualized in the form of a dance?

Choreography: Brahim Bouchelaghem | Music: Aleksi Aubry Carlson, Rene Aubry | Cast: Dmitry Li 

Production: Manas Sirakanyan, e: manas.sirakanyan[at]yahoo.com 

NED 2014 | Fic. | 10 min. 
Director: Michiel Vaanhold 

SINK OR SWIM 

En guttegjeng leker i en forlatt svømmehall. Leken har sine egne regler og hierarkier, og guttene egger hverandre opp til å utfordre grenser. Nykommerne Yinka og Glenn må bevise at de fortjener en plass innad i gruppa. Hvor langt er de villige til å gå? I Sink or Swim danser de som om livet deres avhenger av det.

In an otherwise deserted swimming pool, a group of boys play a game with its own rules and hierarchy. The boys continually goad one another into going another step further. Newcomers Yinka and Glenn first need to prove themselves. How far will they go to gain a position? In Sink or Swim they dance like their life depends on it. 

Script: Michiel Vaanhold, Jaakko Toivonen 

Production: Bosbros 
Contact: Michiel Vaanhold, t: +31 647238143, e: info[at]michielvaanhold.nl 

ITA 2014 | Fic. | 1 min. 
Director: Augenblick 

TAILORED 

En skredder og hans kone, på en dag lik alle andre dager. Så kommer hun inn. Plutselig: Et uhell, et blikk… si enda ett ord, og albuene vil røre ved hverandre. Den rytmiske utførelsen av skredderfaget blir en dans.

A tailor, his wife: a day like any other. Then she comes in. Suddenly a mistake, a glimpse... one more word and the elbows will touch. The rhythmic gestures of the craft become a dance.

Script: Augenblick | Camera, Editing: Marco Longo | Coreographers, Cast: Alessandra Elettra Badoino, Marina Giardina, Fabio Poggi 

Production: Augenblick, t: +39 3283811423, e: augenblick1234[at]gmail.com

ITA 2014 | Fic. | 4 min. 
Director: Antonello Matarazzo 

YOUR BODY IS YOUR BUDDHA 

Vår forståelse av verden kan uttrykkes gjennom kroppen. Koreografien til Your Body is Your Buddha undersøker, gjennom identifikasjon, en slags biologisk metamorfose ved hjelp av et bredt spekter dyrearter. Filmen er inspirert av de tidlige kronofotografiske eksperimentene til Eadweard Muybridge og Étienne-Jules Marey. 
 
The understanding of the world is expressed through the body. The choreography made for this video is intended to investigate, through a process of identification, the countless possibilities of biological metamorphosis taking a cue from the first chronophotographic experiments realized by Eadweard Muybridge and Étienne-Jules Marey and making use of a wide variety of wildlife species. 

Script: Simona Lisi, Antonello Matarazzo | Editing, Music, Camera: Antonello Matarazzo | Coreography, Cast: Simona Lisi

Production: Antonello Matarazzo, e: info[at]antonellomatarazzo.it 

USA, DEU 2015 | Doc. | 16 min. 
Directors: Julia Metzger-Traber, 
Davide De Lillis

RHIZOPHORA 

Førti år etter Vietnamkrigen har ennå ikke krigens giftige etterlatenskaper forsvunnet. I en dans mellom drøm og virkelighet, følger Rhizophora elleve vitenamesiske ungdommer med funksjonshemminger som skyldes det kjemiske stoffet kalt «Agent Orange», som ble brukt av amerikanerne under krigen.

It has been forty years since the Vietnam War. Yet, its toxic remnants are not fading. Dancing between waking and dreaming, Rhizophora follows eleven Vietnamese youth, with disabilities caused by the toxic herbicide 'Agent Orange', on a whimsical and intimate journey through their day.

Camera: Davide De Lillis, Julia Metzger-Traber, Do Thu Hien | Editing: Katelyn StilesCostume: Mai Ngô | Music: Barnaby Tree | Cast: Hương Đinh, Mai Ngô, Long Nguyễn, Long Cảnh, Đô Lê, Tuấn Vương, Hơn Vy, Thuận Trần, Lệ Nguyễn, Hóa Bùi, Dung Hà

Production: ¿Che.Ne.So?, t: +49 1755092005, e: julia.traber[at]cheneso.com 

USA 2016 | Ani. | 3 min.
Director: Emelie Mahdavian 

INTANGIBLE BODY 
 
En eksperimentell film som undersøker hva som kan defineres som en kvinnekropp i vår digitale samtid. I Iran er det ulovlig for kvinner å danse offentlig, til og med animerte filmer som viser dansende kvinner blir sensurert. Denne filmen utfordrer grensene for hva som kan være en kropp, en dans eller en iransk kvinne.

An experimental film exploring the censorship of Iranian women’s dance performance and what constitutes a woman’s body in the digital age. Given that women dancing in public is illegal in Iran today – and even animated movies are censored – this film plays with the definitions of what constitutes a body, a dance, or an Iranian woman. 

Choreography: Aisan Hoss | Editing: Emelie Mahdavian | Music: Gretchen Jude | Motion Capture: Jesse Smith | Model, Visual Design: Shunxu Huang | Animation Supervisor: Michael Neff 

Production: Emelie Mahdavian, t: +1 510  323-5570, e: emeliem[at]protonmail.com


Til topps