Fredag/Friday 10:00

SURREALIST SOURCES OF
EASTERN EUROPEAN ANIMATION FILM

I denne seansen vil den estiske animasjonseksperten Ülo Pikkov undersøke forholdet mellom surrealisme og animasjonsfilm, og forsøke å etablere karakteristiske trekk ved surrealistisk animasjonsfilm og komme fram til en måte å identifisere dem. Basert på intervjuer han har gjort som del av forskningen sin, vil Pikkov også prøve å kartlegge moderne surrealistisk animasjonsfilm og dens skapere, hvorav de fleste jobber i Øst-Europa. Hans hovedmål er å finne ut hvorfor surrealisme hadde slik relevans og vitalitet i etterkrigstidens Øst-Europa. Pikkov vil konkludere med at den surrealistiske animasjonsfilmens popularitet i Øst-Europa kan sees som en videreføring av en tradisjon (Praha var et viktig sentrum for surrealisme i mellomkrigstiden), så vel som en protesthandling mot det sosialistiske realisme-paradigmet under Sovjet-perioden.

 

Ülo Pikkov (f. 1976 i Tallinn, Estland), førsteamanuensis ved animasjonsavdelingen på Estonian Academy of Arts. Han er også forfatter, illustratør og animatør som har regissert flere prisvinnende kortfilmer, inkl. Dialogos (2008) og Body Memory (2011). Han har skrevet boken Animasophy - Theoretical Writings on the Animated Film (2010).

 

Dimensions of Dialogue
(Jan Švankmajer, 1982)

Divers in the Rain
(Priit & Olga Pärn, 2010)

The Astronauts
(Walerian Borowczyk
& Chris Marker, 1959)

 

 


Til topps