Artavazd Pelesjan: Retrospektiv og Masterclass

Årets kunstneriske fokus er den armenske filmskaperen Artavazd Pelesjan (Артавазд Пелешян, f. 1938). Han utdannet seg ved den prestisjetunge filmskolen i Moskva (VGIK) og laget visjonære og radikalt nyskapende filmer fra 1960-tallet og utover. I Armenia, Russland og Frankrike har han lenge blitt regnet blant filmhistoriens største, og den mer internasjonalt anerkjente Sergeij Parajanov har kalt Pelesjan «en av de få autentiske geniene i filmens verden». Likevel er det først i nyere tid han har fått større oppmerksomhet rundt om i verden. Dette retrospektivet, som inkluderer samtlige av Pelesjans filmer, ønsker å hedre og tilgjengeliggjøre en av filmhistoriens viktigste og mest originale filmskapere.

I en fortsettelse av det praktiske og teoretiske arbeidet med montasje utført av stumfilmens pionerer, som Sergeij Eisenstein og Dziga Vertov, har Pelesjan arbeidet med film som en egen intelligens i verden snarere enn et historiefortellende medium. Med det han selv har kalt «distansemontasje» eller kontrapunktisk montasje, har han videreført en viktig tradisjon fra stumfilmens tid og samtidig videreutviklet filmens muligheter som et universelt språk. Dette er en ordløs og dokumentarisk form for montasjefilm i lydfilmens æra, som toner ned den aggressivt politiske brodden til Eisenstein og Vertov til fordel for et poetisk og filosofisk uttrykk. I så henseende ligger Pelesjans filmer nærmere uttrykket til den samtidige Andrei Tarkovskij, der målet ikke er politisk agitasjon, men å skjerpe oppmerksomheten for eksistensielle grunnvilkår og sette seeren i en ny, intuitiv kontakt med verden.

Filmene tar for seg grunnleggende fenomener og begivenheter i den historiske virkeligheten, som tyngdekraft, romoppskytning og folkemord, for ikke å si menneskeheten, jorda og kosmos som sådan. Som Pelesjan selv har sagt, har han hatt som mål å «fange det emosjonelle og sosiale kardiogrammet for sin tid».

I tillegg til filmvisninger, tilrettelegger vi for diskusjon av filmene, blant annet en Masterclass der Pelesjan selv vil snakke om sitt arbeid.

->1: Masterclass / ->2: Timing WorkshopDisse arrangementene er støttet av Fritt Ord.

These events are supported by Fritt Ord.

 

Pelesjan 1: Retrospektiv | Peleshyan 1: Retrospective
Fredag/Friday 19:00

SUN 1964 | Doc. Exp | 10 min
Director: Artavazd Peleshyan

MOUNTAIN PATROL (Gornyj patrul)

Allerede i Pelesjans første film vises en interesse for det alminnelige, arbeidende mennesket, komponert inn i en poetisk montasjehelhet med sirkulær struktur.

Already in his first film, some of Peleshyan's key interests are markedly present: working, everyday humans, composed into a poetic montage with a circular structure.

Script: G. Arakelyan | Editing: Artavazd Peleshyan

SUN 1966 | Doc. Exp | 10 min
Director: Artavazd Peleshyan

LAND OF THE PEOPLE (Zemlya Lyudey)

Det skapende, virksomme menneskesamfunnet.

The activity of human society.

Script, editing: Artavazd Peleshyan

Production: Yerevan Documentary Film Studio, VGIK, Hayk Studio

SUN 1967 | Doc. Exp | 10 min
Director: Artavazd Peleshyan

IN THE BEGINNING (Natchalo)

Laget i forbindelse med en 50-årsmarkering av den russiske revolusjonen. Med et ekstremt tempo og høy intensitet, vekker filmen en fornemmelse av de voldsomme sosiale kreftene som utspiller seg i protestbevegelser og revolusjoner.

Made in relation to a 50th anniversary of the Russian revolution, this intense and speedy work evoke notions of the vivacity of social forces fueling protest movements and revolutions.

Script, editing: Artavazd Peleshyan | Camera: Elizbar Karavayev | Sound: Oleg Polisonov, M. Samvelyan | Music: Georgi Sviridov

Production: Yerevan Documentary Film Studios, VGIK

SUN 1969 | Doc. Exp | 30 min
Director: Artavazd Peleshyan

US (Menk)

En film om armensk historie, der folkemordet på armenerne skjelver inn i samtidens konkrete bilder og ansikt. Sammen med det historiske og kulturspesifikke, ville Pelesjan uttrykke noe om menneskeheten mer generelt.

A film on Armenian history, where the Armenian Genocide infuse the images of contemporary life. Along with the historically and culturally specific issues, Peleshyan wanted to express something about humanity in general.

Script: Artavazd Peleshyan | Camera: Elizbar Karavayev, Karen Mesyan, Laert Poghosyan | Sound: F. Amirkhanyan | Editing: Artavazd Peleshyan, L. Volkova

Production: Yerevan Film Studio

SUN 1970 | Doc. Exp | 10 min
Director: Artavazd Peleshyan

INHABITANTS (Obitateli)

Et ekspresjonistisk skrik av en film, der umenneskelige skuddlyder tordner over skakende bilder av dyr på flukt.

An expressionistic scream of a film, where inhuman gunshots roar over trembling images of fleeing animals.

Editing: Artavazd Peleshyan

Production: Minsk Film Studio

Print Source: Artavazd Peleshyan

Til topps

Pelesjan 2: Retrospektiv | Peleshyan 2: Retrospective
Lørdag/Saturday 11:00

SUN 1972 | Doc. Exp | 30 min
Director: Artavazd Peleshyan

THE SEASONS (Vremena goda)

Mennesker teller ikke sauer mens de prøver å sove. Ikke i Pelesjans verden. De klamrer seg fast til sauer mens de samordner sitt liv med naturens våkne krefter. En symfonisk film om menneske og natur.

Men do not count sheep while trying to sleep. Not in Peleshyan's world. They hold onto sheep while coordinating their lives with the wakeful forces of nature. A symphonic film about man and nature.

Script: Artavazd Peleshyan | Camera: Mikhail Vartanov | Music: Tigran Mansuryan

Production: Yerevan Film Studio

SUN 1982 | Doc. Exp | 50 min
Director: Artavazd Peleshyan

OUR CENTURY (Mer Dare)

Mennesket overskrider tyngdekraft.

Man transcend gravity.

Script, editing: Artavazd Peleshyan | Camera: Laert Poghosyan, O. Savin, R. Voronov

Production: Yerevan Film Studio

RUS, ARM 1992 | Doc. Exp | 8 min
Director: Artavazd Peleshyan

END (Konec)

En togtur.

A train trip.

Script, editing: Artavazd Peleshyan | Camera: Vahagn Ter-Hakobyan

Production: Hayk Studio

SUN 1993 | Doc. Exp | 7 min
Director: Artavazd Peleshyan

LIFE (Zizn)

Å gi liv.

To give life.

Script, editing: Artavazd Peleshyan | Camera: Vahagn Ter-Hakobyan | Sound: Oleg Polisonov

Production: Armenfilm Studios

Print Source: Artavazd Peleshyan

Til topps


Pelesjan 3: Symposium | Peleshyan 3: Symposium
Lørdag/Saturday 14:00

I tilknytning til visningene av Artavazd Pelesjans filmer arrangerer vi et symposium om Pelesjan, i samarbeid med Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.

Hvem er Artavazd Pelesjan? Hvordan skal man snakke om filmene hans? Hva slags filmtradisjon viderefører og videreutvikler Pelesjan? Viser hans arbeid en vei som blir utforsket av andre filmskapere i dag? Pelesjans er en av dem som har gått lengst i å søke et totalt ordløst filmuttrykk, og filmenes betydninger virker først og fremst å befinne seg i filmens egne ikke-verbale språk. Likevel kan det å snakke om filmene skjerpe og utvide vår oppmerksomhet og forståelse. I dette symposiet vil tre filmforskere diskutere Pelesjans filmskaping. Samtalen vil foregå på engelsk, og ordstyrer vil være Eirik Frisvold Hanssen, førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.

Paneldeltakere:

DANIEL FAIRFAX (f. 1982, Australia): Stipendiat i filmvitenskap og komparativ litteratur ved Universitetet i Yale i New Haven, Connecticut. Forsker for tiden på fransk filmteori i perioden etter 1968. Skriver regelmessig for nettmagasinet Senses of Cinema.

MARIT KATHRYN CORNEIL (f. 1965, Canada): Filmskaper og stipendiat ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, Trondheim. Underviser i film og media ved NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Har publisert om dokumentarfilm-historie og -teori. Skriver for tiden om eksperimentell dokumentarfilm.

TROND LUNDEMO (f. 1963, Norge): Førsteamanuensis i filmvitenskap ved Stockholm universitet. Har vært gjesteprofessor ved Seijo-Universitetet i Tokyo, og er for tiden postdoktor ved Bauhaus-Universitetet i Weimar, Tyskland. Har bl.a. arbeidet med spørsmål rundt filmens teknologi og estetikk.

Til topps

 

 


Pelesjan 4: Masterclass | Peleshyan 3: Masterclass
Lørdag/Saturday 18:00

I tilknytning til visningene av Artavazd Pelesjans filmer arrangerer vi en Masterclass med filmskaperen. Som filmteoretiker så vel som filmskaper har Pelesjan klare idéer om sin egen praksis. Seansen ledes av filmviter Endre Eidsaa Larsen, som skrev sin masteravhandling om Pelesjan.

Mot slutten vil det bli mulig for publikum å stille spørsmål til den armenske mesteren.

Ytterligere informasjon:
- http://sensesofcinema.com/2012/great-directors/artavazd-pelechian/
- http://www.movingimagesource.us/articles/going-the-distance-20120106
- http://talinedv.com/2011/09/26/from-my-files-ardavazt-peleshian-poet-of-montage/

 

Til topps