Seminar: Midtnordisk co-produksjon
Onsdag 09:00

Vi ønsker publikum og alle deltakerne i årets Midtnordiske filmpitch velkommen til et regionalt samproduksjonsseminar. Vi vil se nærmere på hvilke økonomiske muligheter det er for regionale co-produksjoner i dag, om noen, og åpne opp for en diskusjon om på hvilken måte vi kan utvikle våre samarbeid i fremtiden.

 

 

 


Midtnordisk panorama
Onsdag 14:00

Dette er en presentasjon av nyere filmer produsert i de svenske fylkene Jämtland og Västernorrland og i de sentrale delene av Finland, presentert som en del av satsingen Midtnordisk Film.

 

SWE 2010 | Ani. |
9 min
Director: Henrik Wallmark

BALANCED FAMILY

Zeke's one of five flower animals, growing from the ground. His brothers are all jolly fellows, but he's awfully depressed. Zeke sees his chance to split when John Doty comes along, carrying a knife. Will Zeke be able to leave his sufforing behind, if he can leave his brothers?

 

SWE 2013 | Fic. |
14 min
Director: Daniel Burman

SKIFTE

Between dream and reality - life and death - night and day.

 

SWE 2013 | Fic. |
6 min
Director: Johan Lehman

CLOSE

An abstract short about the relationship between a young girl and her best friend, fire.

 

SWE 2012 | Doc. |
9 min
Director: Clara Bodén

I'M LEAVING ON WEDNESDAY

A short poetic story about about love and the memory of what you once thought would never let go. About bringing many things without the idea of ever leaving that place or that person.

 

SWE 2011 | Fic. |
4 min
Director:
Sulayman Ahmad Ali

PROPHETIC VISION

About challenging an idea to capture a thought.

 

SWE 2010 | Ani. |
3 min
Director: Malin Almén

MÄN I BÅT

Men in a boat.

 

SWE 2006 | Ani. |
4 min
Director: Malin Almén

SUPERMOMMO

An elderly lady in a computer game environment earns points by overcoming various obstacles.

 

SWE 2003 | Ani. |
4 min
Director: Anna Erlandsson

GLENN THE GREAT RUNNER

Glenn the great runner will again be running a race. The question is, will he receive the support he needs.

 

SWE 2008 | Ani. |
1 min
Director: Malin Almén

SKUGGOR

A film about expectations... and how they can be put to shame.

 

FIN 2013 | Fic. |
15 min
Director: Anders Djupsjöbacka,
Kim Viitanen

OLIKA LOKAL SAKRÄ

A depiction of the soul landscape of people in the rural areas in the northern parts of the Swedish-speaking Österbotten.

 


Til topps