NORSK FILMKUNST: 60-TALLET

Dette programmet markerer begynnelsen på Minimalens prosjekt med å presentere norsk filmkunsts historie, tiår for tiår. Vi begynner med 60-tallet, tiåret da den frie kunstneriske kortfilmen ble et begrep, og med det utfordret norsk filmkultur.

Utvalget er basert på arbeidet kunstinitiativet Atopia har gjort i prosjektet "Retrospektiv. Film- og videokunst i Norge", et tilbakeblikk og et langvarig forskningsprosjekt som blant annet har ført til en utstilling på Stenersenmuseet og en bok. Denne historieskrivingen er i stor grad et nybrottsarbeid, slik skapes historien samtidig som den blir bevart. Minimalen er stolte over å kunne videreformidle dette arbeidet.

Filmene i dette programmet ble i stor grad skapt innenfor en kinotradisjon. Atopias arbeid har ført disse filmene ut av kinomørket og inn i galleriet, en sentral kontekstuell vending. Med dette tar vi filmene tilbake inn i kinomørket for å undersøke hva som skjer der.

Kontakt: Nasjonalbiblioteket ved Håvard Oppøyen, og Atopia ved Farhad Kalantary.


Søndag/Sunday 11:00

NOR 1961 | Exp. | 9 min
Director:
Arnljot Berg

KAMERAØYET (Camera Eye)

Om kameraets muligheter til å manipulere virkeligheten. En pedagogisk opplysningsfilm og en hyllest til filmen og dens vidunderlige verden.

About the camera, and its ability to manipulate reality. An educational film, and a tribute to the wonderful world of cinema.


NOR 1964 | Exp. | 11 min
Director: Erik Borge

NEDFALL (Fallout)

Om radioaktivt nedfall.

About nuclear fallout.

 

NOR 1966 | Exp. | 11 min
Directors: Ola Solum,
Ed Epstein

TOGET (The Train)

Om NSB.

About NSB.


NOR 1966 | Exp. | 12 min
Director: Arild Kristo

UNDERGRUNNEN (Underground)

En visuell skildring av mennesker og miljø på Kolsåsbanen.

A visual depiction of people and the environment at the Kolsås line.

In Norwegian:
->En presentasjon av Arild Kristo på NFI.no


NOR 1966 | Exp. | 10 min
Director: Pål Bang-Hansen

HOW I BECAME AN ART COLLECTOR WITHOUT REALLY TRYING

En historie som ingen annen bruksanvisning trenger enn tittelen.

A story which no other manual needs, than its title.

 

NOR 1966 | Exp. | 8 min
Director: Rolf Aamot

EVOLUSJON: MUSIKK I BILDER OG LYD (Evolution)

Billedtonenes samhørighet med musikk, film og fjernsyn.

The visual tones's interplay with music, film and television.

Music: Arne Nordheim

NOR 1967 | Exp. | 11 min
Director: Arild Kristo

KRISTOBALL

1960-tallet på vei mot 1968 - individualitet og leken modernisme, Vietnam-krig og våknende politisk bevissthet.

The sixties closing in on 1968 - individuality and playful modernism, The Vietnam War and awakening political consciousness.

In Norwegian:
->En presentasjon av Arild Kristo på NFI.no

NOR 1968 | Exp. | 6 min
Director: Oddvar Einarsson

ODYSSE 68 (Odyssey 68)

En ung mann tar toget til byen.

A young travels to town by train.

 

NOR 1969 | Exp. | 2 min
Director: Espen Thorstenson

DET FINNES MANGE TOMME PLASSER (There are Many Empty Places)

Det skal ikke mye til for å lage en spennende lekeplass hvor barn kan bruke farger og bygge plankehus, hvor de kan utfolde og glede seg.

It doesn't take much to build an exciting playground where cildren can employ colours and build houses of planks, where they can express and enjoy themselves.

 

NOR 1969 | Exp. | 8 min
Directors: Laurie Grundt,
Eva Acking

ROSEN (The Rose)

Rosen.

The Rose.

 


Til topps