Minimalen 2007
Hjem / Home
   
   
  Program 2007
  Nova kinosenter, sal 3
   

Fredag 20.04 / Friday
13:00 Barnimalen (Prinsen, sal 5)
17:00 Hovedprogram 1
19:00 Internasjonalt panorama 1
21:00 Hovedprogram 2
23:00 Musikkvideo
 

Lørdag 21.04 / Saturday
11:00 Hovedprogram 3
13:00 Polish Filmschool Lodz
15:00 Hovedprogram 4
17:00 Internasjonalt panorama 2
19:00 Ett-minutts-film
22:00 (Fest)
 

Søndag 22.04 / Sunday
11:00 Norsk panorama
13:00 Mexico
15:00 Internasjonalt panorama 3
17:00 Prisutdeling & visning
19:00 Polish Filmschool Lodz (R)
21:00 Internasjonalt panorama 1 (R)
 

Mandag 23.04 / Monday
12:00 Seminar: Hvorfor kortfilm?
15:00 Musikkvideo (R)
17:00 Trøndersk 1
19:00 Mexico (R)
21:00 Internasjonalt panorama 2 (R)
 

Tirsdag 24.04 / Tuesday
17:00 Trøndersk 2
19:00 Norsk panorama (R)
21:00 Internasjonalt panorama 3 (R)
 

Med forbehold om endringer.
(R) = Reprise
Den 19. Minimalen Kortfilmfestival // 20.-24. april 2007 // Trondheim

Seminar: Hvorfor kortfilm? / Why shorts?

Hvorfor ser vi kortfilm? Hvilke kunstneriske særtrekk har kortfilmen i forhold til langfilmen? Med hovedvekt på fiksjonskortfilm, er dette spørsmål som vil bli diskutert under dette seminaret. Kalle Løchen og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har begge erfaring med å jobbe både med kort- og langfilm og vil fortelle om mulighetene og det unike ved å lage og å se kortfilm. Per Fikse vil snakke om hvordan det er å drive en festival for lavbudsjettskortfilm og om hans oppfatning av kunstformens egenart og appell.

Det vil bli vist kortfilmer og klipp fra kortfilmer under seminaret.

Seminaret presenteres av Trondheim filmklubb i samarbeid med Minimalen kortfilmfestival og Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival.

 

Why do we watch short films? Which artistic qualities does the short film have compared to the feature film? With emphasis on the fictional short film, these questions will be discussed during this seminar. Both Kalle Løchen and Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen have experience working with both shorts and feature films, and they'll discuss the possibilities and the unique experience it is to make and watch short films. Per Fikse will report on how to run a festival for independent low-budget shorts, and present his idea of the distinct character and appeal of the art form.

Shorts and clips from shorts will be screened during the seminar.

The seminar is presented by Trondheim Filmklubb in collaboration  with Minimalen Short Film Festival and Kosmorama Trondheim International Film Festival.

 

Mandag 12:00-14:50 Kjøp billett
(Nova 3)

Kalle Løchen har bakgrunn som mangeårig redaktør for tidsskriftet Film&Kino. I dag er han kortfilmkonsulent i Norsk filmfond.

For many years Kalle Løchen was editor-in-chief of the journal Film&Kino. Today he is a short film consultant for Norsk Filmfond.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen har regissert en rekke undergrunnskortfilmer, blant annet den prisbelønte Fremragende timer. Han er nå aktuell med sin langfilmdebut 5 løgner.

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen has directed a number of underground short films, amongst which is the award-winning Fremragende timer (Precious Moments). He's currently out with his debut feature film, 5 løgner (5 Lies).

Per Fikse er festivalsjef for Minimalen kortfilmfestival, hvor han har formidlet kortfilm siden 1994. Han har etter eget utsagn sett over 7.000 kortfilmer og laget 7.

Per Fikse is festival director of Minimalen Short Film Festival, through which he has spread the good word of short films since 1994. According to himself, he has seen over 7.000 short films, and made 7.


Til topps